50 nya utbildades till statstjänstemän

Utbildning statstjänstemannarollenDen 26-27 oktober var det dags igen för utbildningen Att arbeta i staten. Ett 50-tal medarbetare från CSN, SPV, Länsstyrelsen och Bolagsverket samlades för att få en introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp.

– Utbildningen genomförs i Myndighetsnätverkets regi. Ett annat mål med utbildningen är att ta del av hur andra myndigheter arbetar. Det ges också möjlighet att knyta kontakter. Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram. Utbildningen kör vi minst två gånger per år, ibland fler, säger Birgitta Eklund som är utbildningssamordnare och administratör för Myndighetsnätverket.

 

Programpunkterna var:

  • Styrning i statlig verksamhet
  • Statlig värdegrund
  • Arbetsmiljö, ansvar och roller
  • Förvaltningsrätt
  • Klarspråk
  • Offentlighet och sekretess
  • Lika villkor
  • Samverkan, utveckling av myndigheter, medborgarnytta och digitalisering
  • Grupparbete

Deltagarna svarar

Marcus Granholm, SPV
– Utbildningen gav mig en god och bred bas att stå på i mitt arbete som statligt anställd. Den tydliggjorde mitt ansvar i linje med den statliga värdegrunden och mitt ansvar för våra uppdragsgivare, medborgarna. Det som var mest intressant med utbildningen för mig var den del som handlade om förvaltningsrätt.

Elin Hansson, Länsstyrelsen
– Jag tycker att hela kursen var intressant och den gav en bra helhetsbild. Delen om klarspråk ska jag tänka extra mycket på att tillämpa i praktiken.

Tine Kongsholm, Bolagsverket
– Tycker att det var en väldigt givande dag med mycket relevant information och kunskap att ta med sig i mitt dagliga arbete. Några saker som summerar dagen och som jag tar med mig är jävsperspektivet, vår serviceskyldighet, vikten av klarspråk, definitionen av allmän handling samt den statliga värdegrunden.