Arbetsförmedlingens ungdomsmässa i Sundsvall

Arbetsförmedlingens inspirationsdag för ungdomar 18-24 år bjöd på en mix av föreläsningar, information om yrkesutbildningar och erbjudanden om riktiga jobb.

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen var på plats för att lyfta fram staten som en attraktiv arbetsgivare, och presentera en lång lista med 60 kvalificerade rekryteringar vi arbetar med just nu inom myndigheterna.
– Många av de unga besökarna saknade tillräcklig utbildning för att kunna söka de jobb vi hade att erbjuda. Men, vi fick tillfälle att lyfta fram hur viktigt det är att de skaffar sig en utbildning. De som har en utbildning inom it – har fantastiska karriärmöjligheter i Sundsvallsregionen, säger Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket.

Arbetsförmedlingen hade kallat 1 500 arbetslösa ungdomar till evenemanget i Folkets Park i Sundsvall. Totalt 37 utställare fanns på plats.