Myndigheter pratade digitalisering

digitaliseringsdagMyndigheter behöver samarbeta mer kring den digitala utvecklingen och det kanske inte räcker att dela information, vi behöver utveckla gemensamma e-tjänster. Det var en synpunkt som framfördes när 60 chefer, verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter och andra med intresse för digitaliseringsfrågor samlades för att prata digitalisering.

Som en fortsättning på ledningsgruppsdagen hösten 2016 ordnade Myndighetsnätverket en dag om digitalisering den 5 april. Temat för dagen var digitaliseringens möjligheter att utveckla kundmötet.

En av de saker som sades var att vi ska se till att kunderna behöver så lite kontakt som möjligt med oss. Det bästa kundgränssnittet är kanske inget kundgränssnitt alls.

Andra pratade om att myndigheterna kanske ska tona ner sina egna varumärken och istället samverka mer. Kanske ska vi gå så långt som att skapa nya myndigheter som är uppdelade efter kundernas livssituation.
Att den digitala utvecklingen går snabbare och snabbare är också en utmaning för oss myndigheter. Vi måste utveckla snabbare för att hinna möta behov som finns, annars hinner behoven ändras innan våra lösningar är färdiga.
För att bli snabba måste vi jobba mycket med vår egen organisation och skapa en kultur där vi är villiga att testa nya saker. Snabbheten behöver även finnas hos vår uppdragsgivare.

En viktig pusselbit blir att kunna attrahera kompetent personal till myndigheterna och där visar en undersökning från Kairos Future, som Bolagsverket låtit göra, att vi borde kunna lyckas. Lokala och nära värden är viktiga för framtidens arbetskraft och det kan vi myndigheter inom Myndighetsnätverket erbjuda.

Digitaliseringsdagen bestod av föreläsningar varvat med givande diskussioner runt de blandade borden. Föreläsare var Johan Bergsten och Kristin Aastrup från Bolagsverket samt Therese Reinhold från Försäkringskassan och Anna Fors från Försäkringskassan/Regeringskansliet.

Som en fortsättning på dagen vill myndigheterna inom nätverket gå vidare med att skapa en arbetsgrupp för att genomföra gemensamma aktiviteter.

Vill du ta del av presentationerna från dagen finns de på Myndighetsnätverkets facebookgrupp

Om frivillig myndighetssamverkan

Under rubriken Det innovativa myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen berättar fd. generaldirektören för SPV, Ann-Christin Nykvist, om vårt nätverk i en antologi som publicerats av Statskontoret.

Antologin ger svar på frågor som vad bidrar till en framgångsrik samverkan mellan myndigheter, vilka utmaningar och hinder finns det för samverkan mellan myndigheter och vilken nytta ser myndigheter av att samverka?
Antologin heter Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel och förutom att skriva avsnittet om Myndighetsnätverket i Sundsvall har Ann-Christin Nykvist också varit redaktör för antologin.
Antologin finns att läsa på Statskontorets webbplats.

Myndighetsnätverket satsar på friska arbetsplatser

linda gullmanArbetsgruppen med HR-chefer i Myndighetsnätverket satsar i år på en miniserie med seminarier med temat ”Frisk arbetsplats”. Ett tema som berör oss alla. Först ut var Försäkringskassans it-avdelning som på ett frukostseminarie på SPV delade med sig av sin satsning på en egen hälsocoach.

Linda Gullman arbetar som hälsocoach på Försäkringskassans it-avdelning sedan några år tillbaka. En roll som utvecklades efter att Linda på eget initiativ börjat hålla olika träningspass i den egna idrottshallen. I Lindas mycket inspirerande föreläsning fick deltagarna ta del av en mängd olika aktiviteter och även prova på lite pausgympa.

Försäkringskassans mål och fokus
Alla aktiviteter strävar mot målet att Försäkringskassans it-avdelning ska öka frisktalet till minst 80 procent. Fokus är att se till helheten för att nå en hållbar arbetsplats och ett hållbart arbetssätt, och i förlängningen ett hållbart liv. Peter Sahlin från Försäkringskassans it-avdelnings ledningsgrupp, kommenterade satsningen som lyckosam. Han berättade också att arbetet fortsätter med målet att öka kompetensen kring hållbarhet och fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

Många intresserade bjöds på god frukost

Cirka 60 chefer och medarbetare inom HR från nio av nätverkets 16 myndigheter lockades av temat. Seminariet hölls i SPV:s lokaler och innan seminariet drog igång fick deltagarna mingla lite och njuta av en god frukost.

Nästa seminarie
Tanken med seminarierna är att få olika perspektiv på samma område. Vid nästa seminarie får vi ta del av Mittuniversitetets aktuella forskning inom området.pausgympa

Myndighetsnätverket i Affärstidningen Näringsliv

ChefsintroduktionsprogramMyndighetsnätverket lyfter det gemensamma chefsintroduktionsprogrammet i en artikel i senaste numret av Affärstidningen Näringsliv. Tillsammans med en annons uppmärksammas myndigheterna i Sundsvallsregionen.

Det gemensamma chefsintroduktionsprogrammet för nya chefer på myndigheterna pågår just nu. Varje deltagare har en mentor från en annan myndighet och tanken är att de ska fortsätta minst ett halvår efter att sista gemensamma programdelen avslutats i april. Både deltagare och mentorer verkar så här långt väldigt nöjda.
Läs artikeln och se annonsen i Affärstidningen Näringsliv, sid 48 och 51

50 nya utbildades till statstjänstemän

Utbildning statstjänstemannarollenDen 26-27 oktober var det dags igen för utbildningen Att arbeta i staten. Ett 50-tal medarbetare från CSN, SPV, Länsstyrelsen och Bolagsverket samlades för att få en introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp.

– Utbildningen genomförs i Myndighetsnätverkets regi. Ett annat mål med utbildningen är att ta del av hur andra myndigheter arbetar. Det ges också möjlighet att knyta kontakter. Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram. Utbildningen kör vi minst två gånger per år, ibland fler, säger Birgitta Eklund som är utbildningssamordnare och administratör för Myndighetsnätverket.

 

Programpunkterna var:

  • Styrning i statlig verksamhet
  • Statlig värdegrund
  • Arbetsmiljö, ansvar och roller
  • Förvaltningsrätt
  • Klarspråk
  • Offentlighet och sekretess
  • Lika villkor
  • Samverkan, utveckling av myndigheter, medborgarnytta och digitalisering
  • Grupparbete

Deltagarna svarar

Marcus Granholm, SPV
– Utbildningen gav mig en god och bred bas att stå på i mitt arbete som statligt anställd. Den tydliggjorde mitt ansvar i linje med den statliga värdegrunden och mitt ansvar för våra uppdragsgivare, medborgarna. Det som var mest intressant med utbildningen för mig var den del som handlade om förvaltningsrätt.

Elin Hansson, Länsstyrelsen
– Jag tycker att hela kursen var intressant och den gav en bra helhetsbild. Delen om klarspråk ska jag tänka extra mycket på att tillämpa i praktiken.

Tine Kongsholm, Bolagsverket
– Tycker att det var en väldigt givande dag med mycket relevant information och kunskap att ta med sig i mitt dagliga arbete. Några saker som summerar dagen och som jag tar med mig är jävsperspektivet, vår serviceskyldighet, vikten av klarspråk, definitionen av allmän handling samt den statliga värdegrunden.

Myndighetsnätverket deltog på rekryteringsevent i Stockholm

Bron eventMyndighetsnätverket deltog på Bron Innovations rekryteringsevent i Stockholm den 12 maj. På eventet fick besökarna träffa några av regionens arbetsgivare som informerade om vilka möjligheter som finns till arbete och karriär. Från Myndighetsnätverket deltog Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan och SPV.

– Vi hade många intresserade besökare i Myndighetsnätverkets monter, berättar Henrik Marsell it-arkitekt på CSN. De ville ha information om vilka jobb vi hade att erbjuda men var också väldigt nyfikna på Sundsvallsregionen. De ville veta hur det är att leva och bo här, vilka jobbmöjligheter som skulle finnas för deras familj om de väljer att flytta hit, vad ett hus kostar och mycket annat.

Sundsvallsregionen en av de största it-regionerna
Syftet med eventet var att marknadsföra Sundsvallsregionen som Norrlands starkaste it-region. Med nästan 200 000 invånare är Sundsvallsregionen med sina sex kommuner Norrlands största arbetsmarknadsregion. Här finns 13 500 företag och it-branschen har en stark tillväxt och letar efter nya kompetenser och medarbetare för sin fortsatta utveckling. Minst 500 nya intressanta jobb är aktuella de närmaste åren.

Frukostseminarium om innovativt ledarskap

Christina ForsbergI  tisdags bjöd Myndighetsnätverket chefer och HR-utvecklare på ett frukostseminarium med Christina Forsberg, tillförordnad generaldirektör på CSN.  Hon bjöd på en inspirerande och mycket tänkvärd föreläsning om innovativt ledarskap.

Utveckling, handlingsmod och att visa sig själv var områden hon pratade om. Med konkreta exempel visade hon hur man genom att bland annat komma närmare människors känslor kan åstadkomma förändring. Seminariet lockade ett fyrtiotal åhörare.

frukostseminarium

Chef trots tre fel
Innan Christina kom till CSN var hon länspolismästare i Gävleborgs län. Hon fick jobbet trots att hon, enligt henne själv, hade tre fel av tre möjliga: hon var kvinna, hon var ung och hon var inte polis eller polischefsutbildad.

Årets chef
Christina blev utsedd till Årets chef 2015 och motiveringen löd:
 ”En modig och uthållig chef som har lyckats få medarbetarna att skifta fokus, från att tänka i kvoter till att sätta medborgaren i centrum. Christina Forsberg möter samhällsutmaningar på riktigt och skapar verklig förnyelse. Hon utmanar traditioner och lyfter fram medarbetarnas kraft och kompetens i en verksamhet där sådant är långt ifrån en självklarhet”

Christina Forsberg har ifrågasatt invanda organisatoriska mönster och kulturer. På tidningen Chefs webbplats kan du läsa mer om och även se en intervju med henne.
Artikel och intervju 

Lyckad branschkväll på Mittuniversitetet

brachkväll miunMyndighetsnätverket blev inbjudna av samhällsvetenskapliga institutionen på Mittuniversitetet till en branschkväll. Där fick vi träffa studerande som läste år 1 till 3 på samhällsvetenskapliga programmet.  45 studerande, ett antal lärare samt ett femtontal företag och myndigheter var där och träffades under mycket informella och trevliga former.

Först fick vi kort berätta om Myndighetsnätverket. Därefter pratade vi om alla de jobb som de studerande skulle kunna ha när de har tagit sin examen vid samhällsvetarprogrammet, exempelvis utredare, studiestödsutredare och verksamhetsutvecklare. Kvällen fortsatte sedan med mingel och lite gott att äta.

– Det är jätteroligt att få berätta om allt intressant man kan jobba med hos oss. Många har ingen aning om att CSN finns i Sundsvall, så här finns mycket att göra, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare CSN.

– Det är verkligen värdefullt att få vara med och berätta om alla intressanta arbetsuppgifter som finns inom vårt område, säger Anna Olsson, kriminalvården region nord.

De studerande inom samhällsvetenskapliga utbildningen har på sin femte termin en praktikperiod. Det fanns ett stort intresse bland de studerande att få genomföra sin praktik inom något område som är relevant för deras utbildning. Efter praktikperioden är det dags för uppsats, vilket även flera studerande ville prata om.
– Det skulle vara jättekul att få vara med och bidra till att de studerande får se hela vår verksamhet och flera olika arbetsuppgifter, tycker Jennie Falck från inbetalningsavdelningen på CSN, som också var med och minglade.

Sara Lindqvist från CSN:s Utvärderings- och statistikkontor tog tillfället i akt och berättade om de olika utredningar som de jobbar med. Hon delade ut kortversioner av olika utredningar vilket både studerande och lärare tyckte var oerhört intressant.
– Ett jättebra initiativ från Mittuniversitetet, vi kommer gärna tillbaka igen. Det här skulle gärna kunna få vara en återkommande aktivitet för att knyta kontakter med de studerande, men även med andra företag och organisationer, avslutar Sara.

Myndighetsnätverkets årskrönika 2015

mnv-arskronika-2015-ramDet har hänt mycket i Myndighetsnätverket under året. Bland annat har vi varit med och arbetat fram en ny paralegalutbildning till kvalificerad juridisk handläggare på Yrkeshögskolan Mitt. Det här och mycket annat kan du läsa om i Myndighetsnätverkets årskrönika.

I årskrönikan summerar och presenterar vi alla aktiviteter som har genomförts under året. Här är några exempel på aktiviteter vi genomfört under 2015.

Myndighetsnätverket har köpt en egen anpassad utbildning inom externredovisning vid Mittuniversitetet. Utbildningen har anpassats med föreläsningar på kvällstid för att passa deltagarnas arbetssituation.

Ett femtontal utbildningar har Myndighetsnätverket hunnit genomföra under 2015 och samtliga har fått goda betyg och omdömen i kursutvärderingarna. Vi lanserade också ett anmälningsformulär på webbplatsen där medarbetare själva kan anmäla sig till den kurs de ska gå.

Myndighetsnätverket har deltagit på en rad olika aktiviteter runt om i landet. Bland annat presenterades nätverkets arbete på Tillsynsforum i Stockholm och så deltog vi på SM-veckan när Sundsvalls Näringslivsbolag genomförde en rekryteringskampanj i hamnområdet.

Läs mer om Myndighetsnätverkets arbete i Årskrönikan 2015.

Nya statstjänstemän drillades på Quality hotel

Magnus LampellDen 20-21 oktober var det dags igen för den återkommande utbildningen Att arbeta i staten. Ett 50-tal medarbetare från Centrala studiestödsnämnden (CSN), Statens tjänstepensionsverk (SPV), Länsstyrelsen och Bolagsverket samlades på Quality hotel i Sundsvall för att få en övergripande introduktion till statstjänstemannarollen. Utbildningen genomförs i Myndighetsnätverkets regi.

Andra mål med utbildningen är att ta del av hur andra myndigheter arbetar och de styrs och följs upp. Det ges också möjlighet att knyta kontakter. Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram.

Josefsson ser dig
I vimlet bland deltagarna hittar jag Magnus Lampell från SPV. Sedan augusti 2015 jobbar han på kundservice med handläggning och att besvara frågor om pension.
– Jag har inte jobbat statligt tidigare och det är stor skillnad mot den privata sektorn. Det mesta är offentligt inom staten och det är bra att tänka att Janne Josefsson från SVT:s Uppdrag granskning kan stå bakom mig och titta över axeln. Det är viktigt med diarieföring eftersom handlingar kan begäras ut. Ordning och reda är viktigt då mina kollegor får lättare att besvara frågor som rör mina ärenden och vice versa.

Känner du dig som en riktig statstjänsteman nu?
– Haha, efter kursens slut vid lunch gör jag det. Titeln eller benämningen klingar väldigt fint.

Hanna Björndahl

Förvaltningslagen intresserar långväga gäst
Hanna Björndahl var en av utbildningens mer långväga gäster. Hon jobbar sedan i april som studiestödsutredare på CSN i Kalmar.
– Roligt att träffa kollegor från andra myndigheter men även från andra delar av CSN. Det skapar en gemenskap och det här är ett bra tillfälle att knyta kontakter. Det är mycket som förenar oss myndigheter även om vi har olika verksamhet.
– Jag har jobbat statligt även tidigare och den här utbildningen är en bra uppfräschning av mina kunskaper. Särskilt intressant tycker jag att det är att lyssna på information om förvaltningslagen eftersom mycket av verksamheten vilar på den basen.

Bra samarbete mellan juristerna
Sektionschef Anna Ritzén, en av Bolagsverkets deltagare: vad tar du med dig från dagarna och vad tycker du var mest intressant med utbildningen?
– Att man inom staten lägger stor vikt på att kunderna ska känna att de blir korrekt och rättvist behandlade och att beslut tas på rätt grunder.
– Att höra konkreta exempel både från föreläsare och deltagare på situationer där man ”prövats” i sin roll som statstjänsteman. T.ex. när är man jävig och när riskerar man att bli anklagad för att ta mutor.

Övriga synpunkter på dagarna?
– Jag tyckte att det var roligt att juristerna samarbetade så bra och kunde fylla i med kompletterande svar åt varandra. Lagtexter är ju aningens tråkiga, men jag tycker att de gav en bild av att det var ett slags detektivarbete ibland för att kunna styrka/avslå beslut. Spännande!

Sedan 2009
– Att arbeta i staten går nu två gånger per år: vår och höst. Första gången för kursen var 2009, säger Birgitta Eklund som är utbildningssamordnare och administratör för Myndighetsnätverket.

Föreläsare
•    Åke Svensson, CSN
•    Karima Rouass, Bolagsverket
•    Martin Hamrin, CSN
•    Petra Dalman, SPV
•    Mikael Norberg, Länsstyrelsen
•    Jimmy Everitt, Bolagsverket
•    Christina Lindh, SPV
•    Anneli von Wachenfeldt, Länsstyrelsen
•    Helena Morgonsköld, Bolagsverket

Branschkväll för it-studerande

mingelDen 22 oktober arrangerade Myndighetsnätverket den årliga branschkvällen för it-studerande. Kvällen genomfördes på Försäkringskassan IT och ett drygt tretiotal studerande deltog.
Det är fjärde året i rad som Myndighetsnätverket genomför detta uppskattade arrangemang. Under kvällen fick de studerande möjlighet att mingla med och ställa frågor till representanter från de olika myndigheterna.

Intressanta föreläsningar
De studerande fick lyssna på fyra miniföreläsningar. Först ut var Försäkringskassan IT som berättade om sitt traineeprogram som startar i september varje år. De berättade även om sitt program för moderna arbetsplatser.
CSN berättade om utmaningarna med den verksamhetsdrivna systemförnyelsen, där ett nytt arbetssätt och ett nytt systemstöd ska införas på CSN.
SPV:s föreläsning handlade både om deras utmaningar i IT-verksamheten och om vad det egentligen innebär att ha ett jobb.
Bolagsverket avslutade med att berätta om hur de jobbar med användaren i fokus vid systemutveckling. Bolagsverket visade också en prototyp för en ny webbplats som de har jobbat inom verksamt.se

Uppskattat mingel
Kvällen avslutades med mingel i montrarna där myndigheter och studerande fick möjlighet att diskutera nya jobb, praktikplatser och exjobb.

JO besökte nätverksträff för jurister

juristträff oktober 2015Onsdagen den 21 oktober var det dags för den andra nätverksträffen för jurister i Myndighetsnätverket. Höstens tema var ”Nyfiken på JO”. Albert Jonsson och Anders Jansson, byråchef respektive informationsansvarig hos Justitieombudsmannen bjöd på historik, statistik och juridik. De gav oss både en heltäckande och tankeväckande bild av denna institution i myndighetsvärlden. Var går gränsen mot andra tillsynsmyndigheter? Vad skiljer JO från JK? Vad händer när någon gör en anmälan? Nu vet vi!

Vi var ett trettiotal jurister från sju myndigheter på plats. Syftet med nätverksträffarna är även att främja utbyte av erfarenheter mellan jurister i vår region.

Nätverksträffarna ordnas av Myndighethetnätverkets juridikgrupp, där åtta av myndigheterna finns representerade. Mikael Norberg från juridikgruppen passade på att göra lite reklam för nästa aktivitet för jurister i Myndighetsnätverket regi: en utbildning i personuppgiftslagstiftning den 3 december.

Välbesökt exjobbsdag

exjobbsdagen 2015Myndighetsnätverket deltog på Mittuniversitetets årliga exjobbsdag i Sundsvall. Exjobbsdagen ska skapa nyttiga kontakter mellan företag och studerande i regionen.

Från Myndighetsnätverket deltog CSN och Bolagsverket. Under en och en halv timme minglade vi med studerande inom bland annat datateknik, industriell ekonomi och beteendevetenskap. Med oss i bagaget hade vi färdiga exjobbsämnen, men vi fick även möjlighet att bolla lite mer lösa och kreativa idéer som kan landa i framtida exjobb.

Arrangemanget var väldigt bra och de studerande visade stort intresse för oss myndigheter som arbetsgivare.

– Vi fick också en värdefull stund med Jenny Sandin som är arbetslivskoordinator på Mittuniversitetet, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare på CSN. Jenny lyfte fram möjligheterna med att vara handledare för studerande. Det blev tydligt hur vi som handledare själva kan utvecklas när vi tar emot exjobbare. De studerande har mycket att lära oss!

Nyfiken på exjobb hos oss
Här hittar du våra aktuella exjobb.

Karriär & Framtid – en välbesökt arbetsmarknadsmässa

helenaDen 30 september medverkade Myndighetsnätverket tillsammans med ett 100-tal andra utställare på Norrlands största arbetsmarknadsmässa Karriär & Framtid i Sporthallen i Sundsvall.

Mässan var mycket välbesökt. Hela 3 000 studenter och arbetssökande strosade runt bland montrarna. Besökarna var på jakt efter en anställning eller en lämplig utbildning som kan göra att de senare kan få ett jobb.

– Med oss i bagaget hade Myndighetsnätverket ett antal jobb från Bolagsverket, CSN, Länsstyrelsen, MSB, Mittuniversitet och Försäkringskassan, berättar Lena som är HR representant från SPV som jobbade i montern.

sara

– Vi var där för att visa att staten är en attraktiv och intressant arbetsgivare i vår region. Här finns flera stora myndigheter som kan erbjuda en rad intressanta yrkesroller. Besökarna känner inte alltid till vilka möjligheter som finns, berättar Sara som är praktikant från HR-programmet som just nu praktiserar på Bolagsverket.

Karriär & Framtid är en återkommande arbetsmarknadsmässa som arrangeras av Arbetsförmedlingen.

Ledningsgruppsdagen 2015 – temadag om framtidens arbetskraft

ErikFör tredje året i rad samlades Myndighetsnätverkets ledningsgrupper för en gemensam temadag. Årets tema handlade om framtidens arbetskraft och de utmaningar vi myndigheter står inför.

Syftet med ledningsgruppsdagen är att stärka samverkan mellan våra myndigheter samt fördjupa oss i och utbyta erfarenheter kring ett angeläget ämne som vi alla brottas med.

deltagare

Utmaningarna är stora
Att utmaningarna är stora när det gäller framtida kompetensförsörjning rådde inget tvivel om för de 34 deltagarna från ledningsgrupperna på Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan IT, Länsstyrelsen Västernorrland, SPV och Mittuniversitetet när de samlades den 9 september på Quality Hotel i Sundsvall.

Vart i hela världen är vi på väg?  
Dagen började med skåda en bit in i framtiden. Hur kommer det att se ut i omvärlden de närmaste 10-15 åren, vart är vi på väg och vilka krav ställer det på oss? Vår ciceron på den resan var Erik Herngren, senior partner på Kairos Future som bland annat pratade om hur utvecklingen kan upplevas som ett hot mot rådande ordning, men att det också innebär stora möjligheter att organisera gemensamma behov på helt nya sätt framöver.

Att vara attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden
Därefter bjöd Anna Dyre, föreläsare, utbildare och författare till böckerna Employer Branding och Sustainable Employer Branding på en inspirerande och lite mer jordnära föreläsning. Hon ställde en del frågor att fundera på. Bland annat säger vi att vi ska vara attraktiva, men för vem och varför? Och vilket är vårt löfte som arbetsgivare? Hur ska vi myndigheter agera för att hitta vi rätt kompetens och får dem att stanna och utvecklas?

Så tycker nyanställda och studenter om staten
Slutligen presenterade Lars Andrén från Arbetsgivarverket två rapporter som visar hur det ligger till just nu. ”Vägval för samhällsnytta och utveckling. 1 500 statligt nyanställda om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare” och ”Högskolestudenter om staten som arbetsgivare”.

Panelen

Paneldebatt som avslutning
Dagen avslutades med en paneldebatt med ett par myndighetsledare och samtliga föreläsare som diskuterade dagens ämne och lyfte funderingar kring de utmaningar vi står inför.

Deltagarna var mycket nöjda med dagen. De tyckte att den var mycket inspirerande, intressant och tankeväckande och att vissa till och med fick konkreta idéer om vad ledningsgrupperna kan gå hem och ta tag i genast.

Ny paralegal utbildning i Sundsvall

peterkallenfors-bolagsverketFör något år sedan fick Myndighetsnätverkets juridikgrupp en förfrågan från Sundsvalls kommun, om det fanns intresse för att ansöka om att starta en tvåårig paralegal utbildning här i Sundsvall.
– Vi tyckte det var en utmärkt idé. En paralegal utbildning i regionen är jättebra för oss myndigheter. Vi behöver kvalificerade handläggare med juridisk kompetens, säger Peter Källenfors, chefsjurist hos Bolagsverket.

Den nystartade paralegal-utbildning kommer att ge en bred baskompetens inom juridik, ekonomi och offentlig förvaltning i kombination med praktisk erfarenhet.

– Juristgruppen inom Myndighetsnätverket har varit referensgrupp i arbetet med att ta fram utbildningen. Det innebär att vi varit med och påverkat innehållet så att programmet stämmer väl med myndigheternas och övriga intressenters behov av kvalificerade handläggare och juristassistenter, säger Peter Källenfors.

Utbildningen arrangeras av Yrkeshögskolan, Yh Mitt.

Mer om utbildningen
Kvalificerad juridisk handläggare

 

Myndighetsnätverket på SM-veckan i Sundsvall

olov_rekryterar2Under SM-veckans sista dagar deltog Myndighetsnätverket i Näringslivsbolagets rekryteringskampanj i hamnen. Syftet med kampanjen var att marknadsföra Sundsvallsregionen och framför allt locka med aktuella jobb men också med boende och miljö. För vår del innebar det även att få visa att det finns många statliga arbetsgivare i regionen och vad vi har att erbjuda. Och trots hård kamp mot sommarens hittills varmaste dagar fanns det intresse. Framför allt inom it hos SPV, CSN, Bolagsverket och Försäkringskassan.

– En del av besökarna kan tänkas dyka upp bland de sökande i höstens rekryteringar på någon av våra myndigheter. Andra lite mer nyfikna undrade mer generellt om oss och vårt nätverk, och sken ikapp med solen när vi berättade om hur vi med vår samverkan bidrar till en mer kostnadseffektiv förvaltning, berättar Kicki Lindh från SPV som jobbade i montern i värmen.

Pratade traineeprogram på Offentliga rummet

lotta-bartha1På konferensen Offentliga rummet 1 – 3 juni så presenterade Lotta Barta, koordinator i Myndighetsnätverket tillsammans med Trainee Södra Norrland våra erfarenheter från de traineeprogram som genomförts. Trainee Södra Norrland är en samverkan mellan tio kommuner för just traineeprogram för specialister. Inom Myndighetsnätverket har Försäkringskassan, Bolagsverket och SPV genomfört ett gemensamt traineeprogram inom IT. Det vi kunde konstatera var att vi i de olika programmen hade samma erfarenheter och att vi tror på idén med traineeprogram just för att locka nyutexaminerade till våra offentliga verksamheter. Seminariet var uppskattat och vi fick många frågor från publiken.