Myndighetsnätverket uppmärksammas i Krus-skrift

Myndighetsnätverkets samverkansarbete uppmärksammas i skrift av Krus – Kompetensrådet för utveckling i staten. I skriften Så här gör vi 2012 – Myndigheternas förändringsarbete i praktiken, lyfts Myndighetsnätverkets samverkansarbete fram som ett av tio goda exempel på statliga myndigheters utvecklingsarbete i landet.

Fyra sidor om Myndighetsnätverkets arbete med värdegrund
I artikeln om Myndighetsnätverket lyfts nätverkets arbete kring den gemensamma värdegrunden för statstjänstemän fram. På sidorna 24-27 kan du läsa om detta. Så här gör vi 2012 – Myndigheternas förändringsarbete i praktiken (pdf)

Strategisk kompetensförsörjning inom statsförvaltningen
Krus är en stabsmyndighet som ger regeringen stöd i frågor som rör statsförvaltningens strategiska kompetensförsörjning. Syftet är att stärka och utveckla kompetensen så att statsförvaltningen har rätt förutsättningar att lösa sitt samhällsuppdrag – på kort och lång sikt. De fyra fokusområden Krus arbetar inom är; offentligt etos, jämnställd karriär, privat på jobbet och EU-kompetens.

Myndighetsnätverket på ESV-dagen

esvFör andra gången fanns Myndighetsnätverket på plats i en monter på ESV-dagen som vänder sig till de som arbetar inom statsförvaltningen. Årets tema var ”vart är vi på väg?” Även detta år visade Myndighetsnätverket vägen för framgångsrikt nätverksarbete.

Det är Ekonomistyrningsverket som varje år arranger ESV-dagen som vänder sig till offentlig sektor. I år besökte omkring 800 personer Älvsjömässan. Myndighetsnätverkets monter väckte stort intresse bland besökarna.
– Väldigt många stannar till och är intresserade. Själva namnet Myndighetsnätverket skapar intresse. En vanlig fråga är om de kan få gå med i nätverket, för det här något man saknar på hemmaorten, säger Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket.

Att Myndighetsnätverket är unikt, var det något som många besökare vittnade om. En man från Halland berättar att ”visst har vi myndighetssamverkan, men det blir sällan något konkret. Den formen som ni verkar ha skapat, skulle jag gärna vilja se också hos oss”.
Andra som stannade till menade att ”det här borde fler göra” och många plockade med sig de broschyrer som fanns i montern, som förutom av Anneli Kuusisto från Länsstyrelsen också bemannades av Inger Landberg från Försäkringskassan och Catharina Öhman från Bolagsverket.

16 myndigheter
Precis som förra året berättade vi om Myndighetsnätverkets framgångsrika samverkansarbete, framförallt inom HR-området. Genom att visa på räkneexempel kunde vi konkret visa nyttan av samverkan. Många menade att just den typen av flexibilitet som Myndighetsnätverket visar är allt mer viktigt för den statliga förvaltningen.
Sedan förra året har Myndighetsnätverket växt och omfattar nu hela 16 myndigheter vilket imponerade på många.
– Flera personer från de myndigheter som ingår i nätverket men som inte själva arbetar i Sundsvall har också kommit fram till oss för att fråga om det går att göra liknande på andra orter, berättar Inger Landberg.

esv monter

Charlotte Åkesson och Christian Bladh från Blekinge tekniska högskola pratade med Myndighetsnätverkets Inger Landberg

Myndighetsnätverket kickar igång it-traineeprogram

traineerna-webbFör första gången genomför vi ett myndighetsgemensamt it-trainee-program i Sundsvallsregionen. Syftet är att locka hit nyutexaminerade it-studenter från universitet och högskolor. Det finns ett behov att tillföra och behålla ny kunskap i de olika organisationerna. Kick-off för traineeprogrammet hölls på Södra Berget.

Traineerna tillsammans på introduktionsdagarna
Programmet startade den 2 september med två introduktionsdagar och pågår i sex månader framåt. SPV, Bolagsverket och Försäkringskassan it har tillsammans anställt nio traineer. Huvuddelen av programmet består av arbete och utbildning på den myndighet där traineen är anställd och Myndighetsnätverket håller i gemensamma utbildningar, seminarier och nätverksträffar.
– Det känns så härligt att vi har kommit hit, att det är dags att starta igång det som vi planerat och ställt för så länge, säger Karima Rouass på Bolagsverket och kollegan Lena Lindholm från SPV instämmer:
– Det ligger ett hårt arbete bakom programmet, Vi har ansträngt oss för att ha en hög kvalité som ska gagna såväl traineerna och som oss på myndigheterna.
På SPV har vi anställt traineerna Peter Mill, Oscar Törnros och Mikael Öhlund. De är placerade på de tre sektionerna för förvaltning och utveckling på stab it.

Fullmatade introduktionsdagar
Introduktionsdagarna handlade mycket om att lära känna varandra, skapa kontakter och knyta an till kommande chefer och handledare. Det diskuterades även förväntningar och rollbeskrivningar gicks igenom. Första dagen avslutades med teamövningar i skogarna runt Södra Berget vilket var mycket uppskattat. Med fokus på samarbete krävdes det en hel del samarbete för att ta sig an uppgifterna på de olika stationerna. Den andra dagen fokuserade på handledarnas roll, uppgifter och deras tidigare  erfarenheter. Eftersom en del traineer är nyinflyttade så kom Näringslivsbolaget och berättade om Sundsvall som stad och alla möjligheter som finns här. Ett annat uppskattat inslag var då tidigare traineer från både CSN och Försäkringskassan kom och delade med sig av sina erfarenheter, berättade om sin utveckling och gav några konkreta tips för att få en bra traineeperiod.

Från ax till limpa
Introduktionsveckan fortsatte med blocket ”Från ax till limpa”. Det innebär en övergripande genomgång av hela systemutvecklingsprocessen. Veckan avslutades med ett studiebesök på Försäkringskassan it:s stora utdatacentral vilket var mycket uppskattat.

Arbete varvat med fortsatt utbildning
Nu är traineerna placerade på sina myndigheter för att sätta sig in i arbetet. De samarbetar även med tre olika tvärgruppsuppgifter som de ska redovisa i slutet av traineeperioden. Traineerna kan också se fram emot gedigna utbildningar inom kravhantering, testmetodik, CM-hantering och personlig utveckling.

Myndighetsnätverket till final i GötaPriset 2013

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen är en av sex finalister i GötaPriset 2013. Priset belönar Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. De sex projekten har slutnominerats bland 241 insända bidrag.

– Myndighetsnätverket både vill och vågar tänka nytt. Det har vi visat. Många saker gör vi helt enkelt bättre tillsammans. I och med att vi går till final och får strålkastaren riktad mot oss, så får vi chansen att inspirera andra till att våga tänka nytt också, säger Annika Bränström, generaldirektör hos Bolagsverket och en av initiativtagarna till nätverket.

Prisutdelning under Kvalitetsmässan
Prisutdelning sker under Kvalitetsmässans invigningsgala den 19 november, på Göteborgsoperan.
En jury kommer att fälla avgörandet vem som får motta GötaPriset och prischecken på 150 000 kr. De övriga fem bidragen får hedersomnämnande och delar på 150 000 kr.

De sex finalisterna är:

  • More Than One Story – ett kortspel utvecklat för att bygga broar mellan människor i alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer. Det används för integration i över 30 kommuner.
  • Synvändan i Essunga kommun – under några intensiva år vände skolorna i Essunga kommun ett negativ kunskapsresultat till ett positivt med samma personal och samma budget.
  • Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen – nio olika myndigheter med nio olika uppdrag arbetar tillsammans för att utveckla medarbetare och verksamheter över myndighetsgränserna.
  • Nu är det slut på krångel med stämpelkort för högkostnadsskydd, kontanter och kölappar – Landstinget håller reda på patientens högkostnadskort vilket innebär att anmälan är snabbare och enklare.
  • Väsby melodifestival – en årlig sångtävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så många som möjligt ska få stå på scen och delta på sin nivå. Målet är att utveckla festivalen till ett rikstäckande arrangemang.
  • Ta med en vän – ett förbättringsprojekt som fått spridning – genom kampanjen ”Ta med en vän” i nordöstra Göteborg, finner man nya verktyg och metoder att nå ut till patientgrupper som man tidigare haft svårt att nå. Det bidrar till att göra vården mer jämlik.

Presenterar Myndighetsnätverkets bidrag
Nominerade bidrag kommer även att presenteras i form av en föreläsning under Kvalitetsmässan. Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket och Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör på CSN kommer att presentera Myndighetsnätverkets bidrag.

Om GötaPriset
GötaPriset har sedan 1989 delats ut till bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Projekt som nominerats är utvecklingsprojekt som ökat kvaliteten och effektiviteten i kommun eller stat, landsting eller i en region. Bakom priset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ, Innovationsrådet, Ledarna, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska ESF-rådet.

På Kvalitetsmässans webbplats kan du läsa mer om Götapriset och de 49 nominerade bidragen.

Kickstarta din it-karriär!

Sök till vårt traineeprogram hösten 2013. Vi söker 10 nyutexaminerade, nyfikna och drivna it-medarbetare till vårt gemensamma traineeprogram hos Bolagsverket, SPV och Försäkringskassan IT i Sundsvall. Traineeprogrammet startar i början av september 2013 och avslutas under februari 2014. Läs mer

Myndighetsnätverket på Systemvetardagen och SAAM

systemvetardagen2013Myndighetsnätverket har deltagit på två arbetsmarknadsdagar, Systemvetardagen i Kista och SAAM-mässan i Sundsvall, båda den 13 mars. Syftet var bland annat att visa att staten är en attraktiv och intressant arbetsgivare och att marknadsföra vårt traineeprogram inom it.

– Vår monter i Kista var mycket välbesökt och det fanns ett stort intresse för vårt traineeprogram inom it, säger Lena Lindholm, HR-utvecklare på SPV.

– Även på SAAM var intresset för traineeprogrammet stort, och många var nyfikna på vad Myndighetsnätverket är och gör, berättar Johan Åkesson, projektledare för Myndighetsnätverket.

Utöver att träffa de studerande i våra montrar kunde Myndighetsnätverket erbjuda kontaktsamtal.
– Totalt träffade vi och pratade med tio engagerade och intresserade ungdomar. Flera av dem skulle söka till vårt myndighetsgemensamma traineeprogram, berättar Sara Söderholm, sektionschef på Bolagsverket.

Vad är Systemvetardagen?
Systemvetardagen är en årlig arbetsmarknadsdag som anordnas av studentkåren DISK vid Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholm Universitet. Med över 4000 inbjudna studenter kan detta räknas som en av de absolut största arbetsmarknadsmässorna i Sverige för systemvetare. Förutom eleverna på Institutionen för data- och systemvetenskap bjuds även it-studenter från Uppsala Universitet in.

Vad är SAAM?
SAAM står för Sundsvalls Akademiska Arbetsmarknadsmässa. Sedan 1986 är SAAM en årligen återkommande arbetsmarknadsmässa, som anordnas av Sundsvalls studentkår och håller till på Mittuniversitet i Sundsvall.

Myndighetsnätverket på Uniaden

Monter på UniadenMyndighetsnätverket deltog med en monter på Uniaden i Umeå den 29 januari. I vår monter pratade vi om varför staten är en attraktiv och intressant arbetsgivare och hur många olika yrkesroller som finns på våra myndigheter.

Uniaden är Umeå Universitets största och årligt återkommande arbetsmarknadsdag. Mässan riktar sig framför allt till studerande inom it, teknik, ekonomi, HR och naturvetenskap.
– Det var roligt att få en möjlighet att inspirera de studerande och berätta att det finns yrkesroller för biologer på statliga myndigheter, berättar David Jonsson, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen.

Utöver att träffa de studerande i vår monter kunde Myndighetsnätverket erbjuda kontaktsamtal.
– Vi träffade och pratade med fyra engagerade och intresserade ungdomar. Förhoppningsvis kommer två av dem att skriva sina examensarbeten inom Myndighetsnätverket, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare på CSN.

Arbetsförmedlingens ungdomsmässa i Sundsvall

Arbetsförmedlingens inspirationsdag för ungdomar 18-24 år bjöd på en mix av föreläsningar, information om yrkesutbildningar och erbjudanden om riktiga jobb.

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen var på plats för att lyfta fram staten som en attraktiv arbetsgivare, och presentera en lång lista med 60 kvalificerade rekryteringar vi arbetar med just nu inom myndigheterna.
– Många av de unga besökarna saknade tillräcklig utbildning för att kunna söka de jobb vi hade att erbjuda. Men, vi fick tillfälle att lyfta fram hur viktigt det är att de skaffar sig en utbildning. De som har en utbildning inom it – har fantastiska karriärmöjligheter i Sundsvallsregionen, säger Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket.

Arbetsförmedlingen hade kallat 1 500 arbetslösa ungdomar till evenemanget i Folkets Park i Sundsvall. Totalt 37 utställare fanns på plats.

Frukostseminarium för kommunikatörer

Vi i Myndighetsnätverkets kommunikationsgrupp tycker att det är dags att satsa på kompetensutveckling och inspiration för oss kommunikatörer. I vår region är utbudet skralt med intressanta seminarier och föreläsningar inom området kommunikation. Det skulle vara kul om vi tillsammans kan råda bot på detta. Därför tar vi initiativ till ett första frukostseminarium. Inbjudna är alla som arbetar med kommunikationsfrågor hos någon av myndigheterna som ingår i Myndighetsnätverket. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och frukostmacka.

Vår förhoppning är att arrangera 2-3 seminarier per år. Tycker du att det här är ett bra initiativ? Då hoppas vi att du vill vara med och bidra med idéer för kommande evenemang.  Vi rivstartar med ett hett program. Läs mer om programpunkter, tid och plats i inbjudan (pdf) .

Informationsmöte om Myndighetsnätverket

Informationsmötet genomfördes den 21 mars på Mittuniversitetet på inbjudan av Landshövding Bo Källstrand. Syftet med mötet var att informera om det framgångsrika samverkansarbete som pågår inom Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen. Genom mötet så bjöd nätverket nu in fler myndigheter till att delta och representanter för 13 myndigheter hade anmält sitt intresse och var närvarande. Arbetsförmedlingen Sundsvall, Folke Bernadotteakademin, Förvaltningsrätten Härnösand, Hovrätten för nedre Norrland, Kammarrätten i Sundsvall, Kriminalvården Region Nord, Migrationsverket, Polismyndigheten i Västernorrlands län, SIDA Partnership Forum, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket Region mitt samt Överklagandenämnden för studiestöd. Titta på presentationen (ppt)

Myndighetsnätverket är nominerade till Årets Digitala kampanj

Myndighetsnätverket genomförde tre intensiva och lyckade dagar på Kvalitetsmässan i Göteborg 2011. I samarbete med byrån Sweet Williams and Pop skapade vi en monter byggd som en tv-studio där vi erbjöd intressanta pratshower om nätverkets ledande samverkan inom flera viktiga områden. För att så många som möjligt skulle kunna ta del av Myndighetsnätverkets budskap skapade Sweet Williams and Pop en digital kampanj där vi livesände pratshowen “Innovativ samverkan” på webben direkt från mässan. Pratshowerna blev en succé och drygt 3000 personer följde dem på nätet. Nu har den digitala kampanjen nominerats till Årets digitala kampanj av Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen. Tävlingen avgörs den 30 november. Läs mer om kampanjen (pdf)

Att arbeta i staten

Bolagsverket, CSN, Länsstyrelsen Västernorrland och SPV genomför utbildningen Att arbeta i staten för statsanställd personal. Utbildningen innehåller pass om Styrning i statlig verksamhet, Förvaltningsrätt, Klarspråk, Offentlighet och sekretess och Trender inom statsförvaltningen. Föreläsarna kommer från de olika myndigheterna och samverkar i flera av passen.

Här kan du ladda ned presentationen från hela utbildningen (pdf)

 

Inspirationskonferens ”För en innovativ offentlig verksamhet”

Myndighetsnätverket medverkade på en nationell inspirationskonferens. Ca 400 personer med ledande befattningar i offentlig sektor deltog på konferensen ”Innovationer i offentlig verksamhet” i Västerås den 18 september. Konferensen var ett initiativ från den statliga kommittén Innovationsrådet och genomfördes tillsammans med VINNOVA, SKL och Länsstyrelsen Västmanland.

Konferensens syfte var att stödja och stimulera innovation- och förändringsarbete i statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Myndighetsnätverket var inbjuda för att medverka i en paneldiskussion under workshop ”Samverkanssprång – modeller och konkreta exempel på hur medverkan kan utvecklas till nytta för samhället”. Frågeställningar i denna workshop var bl.a. att samverkan ofta framställs som en nyckelfaktor för att åstadkomma ett bättre och mer samordnat resultat för medborgare och företag. Myndigheter förväntas samverka, men hur kan man konkret gå tillväga för att utveckla sektorsövergripande samverkan? Vilken vägledning ger forskning och vad kan vi lära av och inspireras från verkliga samverkansexempel?

Ungdomsmässan Sundsvall 24

Sundsvall 24 är ett nytt event som riktar sig till ungdomar som är nyfikna på hur de kan få ett ”digitalt” jobb. Mässan ska också ge företagen en möjlighet att se och förstå hur ungdomar ser på utbildning och arbeten i framtiden. Myndighetsnätverket fanns på plats för att ta reda på vad ungdomar tycker är viktigt hos en arbetsgivare.

Sundsvall24 genomfördes i Sundsvalls Stadshus 12-13 juni 2012. Mässan bjöd på föreläsningar, utställningar, tävlingar och prisutdelningar. I Myndighetsnätverkets monter ställde vi frågan: Jobba med it hos oss! Vad triggar dig?

– Många av ungdomarna som besökte mässan var mest intresserade av spelutveckling men vi fick in del intressanta synpunkter, berättar Helena Johansson, HR-utvecklare på CSN. Visst tycker ungdomarna att det är viktigt med lön och utvecklande arbetsuppgifter men många påpekade också att jobbet måste gå att förena med en bra och givande fritid. Flexibla arbetstider var något som många lyfte fram.

Andra saker som ansågs viktiga hos arbetsgivare var exempelvis möjlighet till resor, arbetsmiljön och respekt och tolerans.

Myndighetsnätverket imponerade på ESV-dagen

Myndighetsnätverket fanns på plats i en monter på ESV-dagen och träffade många intresserade och imponerade kollegor inom statsförvaltningen.

– Vi fick flera goda kontakter som kommer att vara till nytta i vårt framtida arbete inom nätverket, berättar Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen.

Ekonomistyrningsverket samlade 880 seminariedeltagare till den årliga ESV-dagen som hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö den 9 oktober. Konferensen bjöd på föreläsningar som varvades med besök i de olika montrarna i mässlokalen.

Tema 9 är fler än 1
Med temat 9 är fler än 1 (9 > 1) berättade vi om Myndighetsnätverkets framgångsrika samverkansarbete, framförallt inom HR-området. Genom att visa på konkreta exempel gällande kostnadseffektivitet och andra värden, ville vi inspirera andra till att våga tänka i nya banor. Många av monterbesökarna var intresserade och imponerade av vad vi åstadkommit.

– Speciellt imponerade var de verksamhets- och organisationskonsulter som besökte oss. De vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att få något sådant här att fungera, säger Catharina Öhman, Bolagsverket som var på plats i montern.

Uppgradera vårt deltagande nästa år
Nästa år hoppas vi kunna uppgradera vårt deltagande på ESV-dagen till att vara en av seminariehållarna. Många är nyfikna på vårt arbete. Det finns mycket att lära av det vi gjort inom Myndighetsnätverket.

– Vi har redan börjat jobba för att få bli en av seminariehållarna, avslutar Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket.

Titta på flyern 9 är fler än 1 (pdf)

Myndighetsnätverket debatterade i Almedalen

Myndighetsnätverket ställde frågan ”Hur ska staten lyckas med att attrahera och konkurrera om morgondagens medarbetare?” i sitt seminarium den 5 juli i Almedalen på Gotland. SPV, Bolagsverket, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland deltog tillsammans med Socialdepartementet och Arbetsgivarverket.

Mats Lindgren, vd vid Kairos Future, inledde med att berätta vilka trender som påverkar attraktionskraften gentemot unga. Vad förväntar de sig av en arbetsgivare? Vad är viktigast i en anställning?
– De unga som idag är på väg ut i arbetslivet kallar vi för ”generation ordning”. Våra undersökningar visar att de kräver ett annat ledarskap där bland annat respekt är ett ledord men också lyhördhet, återkoppling och tydlighet. Vi måste lämna bilden av att karriärmöjligheter och lön är det som attraherar mest. De vill ha en rak kommunikation, roligt på jobbet och utvecklingsmöjligheter, sammanfattade Mats.

Paneldebatt om vad vi kan göra och redan gör
Olof Lundvall modererade paneldebatten där Annika Bränström gd Bolagsverket, Ulf Bengtsson gd Arbetsgivarverket, Ann-Christin Nykvist gd SPV, Christina Gellerbrant Hagberg gd CSN, Ulf Perbo statssekreterare Socialdepartementet och landshövding Bo Källstrand deltog. Paneldebatten handlade om vad vi myndigheter kan göra för att vinna kampen om framtidens medarbetare.
– Vi är inte tillräckligt tydliga och synliga som attraktiva arbetsgivare, tyckte Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på SPV.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson menade att staten är en attraktiv arbetsgivare, men behöver marknadsföra sig bättre och visa att vi har mer kompetensutveckling och bättre villkor än andra sektorer. Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket, poängterade att vår samverkan också ger en större möjlighet till gemensamma rekryteringar och utbildningar.
– Och det gör vi och har vi redan! fyllde Christina Gellerbrant Hagberg och Ann-Christin Nykvist i, generaldirektörer vid CSN respektive SPV.

Fortsatta samtal under mingel i residensets trädgård
Eftermiddagen fortsatte med mingel i gotländska residensets trädgård där landshövdingarna för Västernorrland, Jämtland och Gotland hälsade välkomna till lite mat och prat. Bland de speciellt inbjudna fanns flera representanter som är viktiga i vårt forsatta arbete med att stärka vår kompetensförsörjning i Sundsvallsregionen.

Läs även Arbetsgivarverkets artikel om seminariet