Myndighetsnätverket på Systemvetardagen och SAAM

systemvetardagen2013Myndighetsnätverket har deltagit på två arbetsmarknadsdagar, Systemvetardagen i Kista och SAAM-mässan i Sundsvall, båda den 13 mars. Syftet var bland annat att visa att staten är en attraktiv och intressant arbetsgivare och att marknadsföra vårt traineeprogram inom it.

– Vår monter i Kista var mycket välbesökt och det fanns ett stort intresse för vårt traineeprogram inom it, säger Lena Lindholm, HR-utvecklare på SPV.

– Även på SAAM var intresset för traineeprogrammet stort, och många var nyfikna på vad Myndighetsnätverket är och gör, berättar Johan Åkesson, projektledare för Myndighetsnätverket.

Utöver att träffa de studerande i våra montrar kunde Myndighetsnätverket erbjuda kontaktsamtal.
– Totalt träffade vi och pratade med tio engagerade och intresserade ungdomar. Flera av dem skulle söka till vårt myndighetsgemensamma traineeprogram, berättar Sara Söderholm, sektionschef på Bolagsverket.

Vad är Systemvetardagen?
Systemvetardagen är en årlig arbetsmarknadsdag som anordnas av studentkåren DISK vid Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholm Universitet. Med över 4000 inbjudna studenter kan detta räknas som en av de absolut största arbetsmarknadsmässorna i Sverige för systemvetare. Förutom eleverna på Institutionen för data- och systemvetenskap bjuds även it-studenter från Uppsala Universitet in.

Vad är SAAM?
SAAM står för Sundsvalls Akademiska Arbetsmarknadsmässa. Sedan 1986 är SAAM en årligen återkommande arbetsmarknadsmässa, som anordnas av Sundsvalls studentkår och håller till på Mittuniversitet i Sundsvall.

Myndighetsnätverket på Uniaden

Monter på UniadenMyndighetsnätverket deltog med en monter på Uniaden i Umeå den 29 januari. I vår monter pratade vi om varför staten är en attraktiv och intressant arbetsgivare och hur många olika yrkesroller som finns på våra myndigheter.

Uniaden är Umeå Universitets största och årligt återkommande arbetsmarknadsdag. Mässan riktar sig framför allt till studerande inom it, teknik, ekonomi, HR och naturvetenskap.
– Det var roligt att få en möjlighet att inspirera de studerande och berätta att det finns yrkesroller för biologer på statliga myndigheter, berättar David Jonsson, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen.

Utöver att träffa de studerande i vår monter kunde Myndighetsnätverket erbjuda kontaktsamtal.
– Vi träffade och pratade med fyra engagerade och intresserade ungdomar. Förhoppningsvis kommer två av dem att skriva sina examensarbeten inom Myndighetsnätverket, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare på CSN.

Arbetsförmedlingens ungdomsmässa i Sundsvall

Arbetsförmedlingens inspirationsdag för ungdomar 18-24 år bjöd på en mix av föreläsningar, information om yrkesutbildningar och erbjudanden om riktiga jobb.

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen var på plats för att lyfta fram staten som en attraktiv arbetsgivare, och presentera en lång lista med 60 kvalificerade rekryteringar vi arbetar med just nu inom myndigheterna.
– Många av de unga besökarna saknade tillräcklig utbildning för att kunna söka de jobb vi hade att erbjuda. Men, vi fick tillfälle att lyfta fram hur viktigt det är att de skaffar sig en utbildning. De som har en utbildning inom it – har fantastiska karriärmöjligheter i Sundsvallsregionen, säger Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket.

Arbetsförmedlingen hade kallat 1 500 arbetslösa ungdomar till evenemanget i Folkets Park i Sundsvall. Totalt 37 utställare fanns på plats.

Frukostseminarium för kommunikatörer

Vi i Myndighetsnätverkets kommunikationsgrupp tycker att det är dags att satsa på kompetensutveckling och inspiration för oss kommunikatörer. I vår region är utbudet skralt med intressanta seminarier och föreläsningar inom området kommunikation. Det skulle vara kul om vi tillsammans kan råda bot på detta. Därför tar vi initiativ till ett första frukostseminarium. Inbjudna är alla som arbetar med kommunikationsfrågor hos någon av myndigheterna som ingår i Myndighetsnätverket. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och frukostmacka.

Vår förhoppning är att arrangera 2-3 seminarier per år. Tycker du att det här är ett bra initiativ? Då hoppas vi att du vill vara med och bidra med idéer för kommande evenemang.  Vi rivstartar med ett hett program. Läs mer om programpunkter, tid och plats i inbjudan (pdf) .

Informationsmöte om Myndighetsnätverket

Informationsmötet genomfördes den 21 mars på Mittuniversitetet på inbjudan av Landshövding Bo Källstrand. Syftet med mötet var att informera om det framgångsrika samverkansarbete som pågår inom Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen. Genom mötet så bjöd nätverket nu in fler myndigheter till att delta och representanter för 13 myndigheter hade anmält sitt intresse och var närvarande. Arbetsförmedlingen Sundsvall, Folke Bernadotteakademin, Förvaltningsrätten Härnösand, Hovrätten för nedre Norrland, Kammarrätten i Sundsvall, Kriminalvården Region Nord, Migrationsverket, Polismyndigheten i Västernorrlands län, SIDA Partnership Forum, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket Region mitt samt Överklagandenämnden för studiestöd. Titta på presentationen (ppt)

Myndighetsnätverket är nominerade till Årets Digitala kampanj

Myndighetsnätverket genomförde tre intensiva och lyckade dagar på Kvalitetsmässan i Göteborg 2011. I samarbete med byrån Sweet Williams and Pop skapade vi en monter byggd som en tv-studio där vi erbjöd intressanta pratshower om nätverkets ledande samverkan inom flera viktiga områden. För att så många som möjligt skulle kunna ta del av Myndighetsnätverkets budskap skapade Sweet Williams and Pop en digital kampanj där vi livesände pratshowen “Innovativ samverkan” på webben direkt från mässan. Pratshowerna blev en succé och drygt 3000 personer följde dem på nätet. Nu har den digitala kampanjen nominerats till Årets digitala kampanj av Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen. Tävlingen avgörs den 30 november. Läs mer om kampanjen (pdf)

Att arbeta i staten

Bolagsverket, CSN, Länsstyrelsen Västernorrland och SPV genomför utbildningen Att arbeta i staten för statsanställd personal. Utbildningen innehåller pass om Styrning i statlig verksamhet, Förvaltningsrätt, Klarspråk, Offentlighet och sekretess och Trender inom statsförvaltningen. Föreläsarna kommer från de olika myndigheterna och samverkar i flera av passen.

Här kan du ladda ned presentationen från hela utbildningen (pdf)

 

Inspirationskonferens ”För en innovativ offentlig verksamhet”

Myndighetsnätverket medverkade på en nationell inspirationskonferens. Ca 400 personer med ledande befattningar i offentlig sektor deltog på konferensen ”Innovationer i offentlig verksamhet” i Västerås den 18 september. Konferensen var ett initiativ från den statliga kommittén Innovationsrådet och genomfördes tillsammans med VINNOVA, SKL och Länsstyrelsen Västmanland.

Konferensens syfte var att stödja och stimulera innovation- och förändringsarbete i statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Myndighetsnätverket var inbjuda för att medverka i en paneldiskussion under workshop ”Samverkanssprång – modeller och konkreta exempel på hur medverkan kan utvecklas till nytta för samhället”. Frågeställningar i denna workshop var bl.a. att samverkan ofta framställs som en nyckelfaktor för att åstadkomma ett bättre och mer samordnat resultat för medborgare och företag. Myndigheter förväntas samverka, men hur kan man konkret gå tillväga för att utveckla sektorsövergripande samverkan? Vilken vägledning ger forskning och vad kan vi lära av och inspireras från verkliga samverkansexempel?

Ungdomsmässan Sundsvall 24

Sundsvall 24 är ett nytt event som riktar sig till ungdomar som är nyfikna på hur de kan få ett ”digitalt” jobb. Mässan ska också ge företagen en möjlighet att se och förstå hur ungdomar ser på utbildning och arbeten i framtiden. Myndighetsnätverket fanns på plats för att ta reda på vad ungdomar tycker är viktigt hos en arbetsgivare.

Sundsvall24 genomfördes i Sundsvalls Stadshus 12-13 juni 2012. Mässan bjöd på föreläsningar, utställningar, tävlingar och prisutdelningar. I Myndighetsnätverkets monter ställde vi frågan: Jobba med it hos oss! Vad triggar dig?

– Många av ungdomarna som besökte mässan var mest intresserade av spelutveckling men vi fick in del intressanta synpunkter, berättar Helena Johansson, HR-utvecklare på CSN. Visst tycker ungdomarna att det är viktigt med lön och utvecklande arbetsuppgifter men många påpekade också att jobbet måste gå att förena med en bra och givande fritid. Flexibla arbetstider var något som många lyfte fram.

Andra saker som ansågs viktiga hos arbetsgivare var exempelvis möjlighet till resor, arbetsmiljön och respekt och tolerans.

Myndighetsnätverket imponerade på ESV-dagen

Myndighetsnätverket fanns på plats i en monter på ESV-dagen och träffade många intresserade och imponerade kollegor inom statsförvaltningen.

– Vi fick flera goda kontakter som kommer att vara till nytta i vårt framtida arbete inom nätverket, berättar Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen.

Ekonomistyrningsverket samlade 880 seminariedeltagare till den årliga ESV-dagen som hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö den 9 oktober. Konferensen bjöd på föreläsningar som varvades med besök i de olika montrarna i mässlokalen.

Tema 9 är fler än 1
Med temat 9 är fler än 1 (9 > 1) berättade vi om Myndighetsnätverkets framgångsrika samverkansarbete, framförallt inom HR-området. Genom att visa på konkreta exempel gällande kostnadseffektivitet och andra värden, ville vi inspirera andra till att våga tänka i nya banor. Många av monterbesökarna var intresserade och imponerade av vad vi åstadkommit.

– Speciellt imponerade var de verksamhets- och organisationskonsulter som besökte oss. De vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att få något sådant här att fungera, säger Catharina Öhman, Bolagsverket som var på plats i montern.

Uppgradera vårt deltagande nästa år
Nästa år hoppas vi kunna uppgradera vårt deltagande på ESV-dagen till att vara en av seminariehållarna. Många är nyfikna på vårt arbete. Det finns mycket att lära av det vi gjort inom Myndighetsnätverket.

– Vi har redan börjat jobba för att få bli en av seminariehållarna, avslutar Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket.

Titta på flyern 9 är fler än 1 (pdf)

Myndighetsnätverket debatterade i Almedalen

Myndighetsnätverket ställde frågan ”Hur ska staten lyckas med att attrahera och konkurrera om morgondagens medarbetare?” i sitt seminarium den 5 juli i Almedalen på Gotland. SPV, Bolagsverket, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland deltog tillsammans med Socialdepartementet och Arbetsgivarverket.

Mats Lindgren, vd vid Kairos Future, inledde med att berätta vilka trender som påverkar attraktionskraften gentemot unga. Vad förväntar de sig av en arbetsgivare? Vad är viktigast i en anställning?
– De unga som idag är på väg ut i arbetslivet kallar vi för ”generation ordning”. Våra undersökningar visar att de kräver ett annat ledarskap där bland annat respekt är ett ledord men också lyhördhet, återkoppling och tydlighet. Vi måste lämna bilden av att karriärmöjligheter och lön är det som attraherar mest. De vill ha en rak kommunikation, roligt på jobbet och utvecklingsmöjligheter, sammanfattade Mats.

Paneldebatt om vad vi kan göra och redan gör
Olof Lundvall modererade paneldebatten där Annika Bränström gd Bolagsverket, Ulf Bengtsson gd Arbetsgivarverket, Ann-Christin Nykvist gd SPV, Christina Gellerbrant Hagberg gd CSN, Ulf Perbo statssekreterare Socialdepartementet och landshövding Bo Källstrand deltog. Paneldebatten handlade om vad vi myndigheter kan göra för att vinna kampen om framtidens medarbetare.
– Vi är inte tillräckligt tydliga och synliga som attraktiva arbetsgivare, tyckte Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på SPV.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson menade att staten är en attraktiv arbetsgivare, men behöver marknadsföra sig bättre och visa att vi har mer kompetensutveckling och bättre villkor än andra sektorer. Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket, poängterade att vår samverkan också ger en större möjlighet till gemensamma rekryteringar och utbildningar.
– Och det gör vi och har vi redan! fyllde Christina Gellerbrant Hagberg och Ann-Christin Nykvist i, generaldirektörer vid CSN respektive SPV.

Fortsatta samtal under mingel i residensets trädgård
Eftermiddagen fortsatte med mingel i gotländska residensets trädgård där landshövdingarna för Västernorrland, Jämtland och Gotland hälsade välkomna till lite mat och prat. Bland de speciellt inbjudna fanns flera representanter som är viktiga i vårt forsatta arbete med att stärka vår kompetensförsörjning i Sundsvallsregionen.

Läs även Arbetsgivarverkets artikel om seminariet

Offentliga Rummet i Uppsala

Konferensen Offentliga Rummet bjöd på seminarier, demonstrationer och föredragningar där det framför allt diskuterades hur effektiviteten i den offentliga förvaltningen kan ökas. Myndighetsnätverket fanns på plats med en monter för att berätta om samverkan inom nätverket.

Offentliga Rummet är en konferens som ska belysa hur statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner kan öka tillgängligheten och effektiviteten samt bredda medborgarnas deltagande i offentlig sektor. Dels med hjälp av teknik och dels utifrån nya tankebanor.

Myndighetsnätverket var på plats för att berätta om nätverket och hur vi med gemensamma krafter når bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet.
– Det kändes som att vi var på rätt plats, säger Anneli Kuusisto projektledare för Myndighetsnätverket. Många var intresserade och nyfikna på Myndighetsnätverket och såg tydliga vinster med att samverka på det sätt som vi gör. Det kändes extra roligt att vi kunde ge så konkreta exempel på allt vi har gjort tillsammans.

Läs mer om Offentliga Rummet på deras webbplats www.offentligarummet.se

Myndighetsnätverket vann pris för Årets digitala kampanj

AretsDigitalaKampanjI fredags avgjordes tävlingen Årets marknadsförare där Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen korade vinnare i sex kategorier. Myndighetsnätverket vann priset för Årets digitala kampanj! Vi var nominerade för våra livesända pratshower från Kvalitetsmässan i Göteborg 2011. De andra två nominerade var Gatufesten och Timrå IK.

Juryns motivering var: ”Strategin att tänka större än det uppenbara visade sig både unik och framgångsrik! Det vinnande bidraget har, trots många uppdragsgivare, lyckats leverera något riktigt spännande. Med en tydlig och kreativ målgruppsdefinition har vinnaren utnyttjat de digitala kanalernas möjligheter och levererat ett reslutat bortom förväntningarna.”

Läs mer om kampanjen (pdf)

Foto: Daniel Häggkvist

Myndighetsnätverket på SAAM

Med 56 fasta jobb i bagaget raggade Myndighetsnätverket nya medarbetare på Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa, SAAM torsdagen den 29 mars. Just nu har myndigheterna i Myndighetsnätverket ett mycket stort rekryteringsbehov av kvalificerade medarbetare. Bolagsverket söker just nu medarbetare till 18 tjänster, medan Försäkringskassan IT behöver rekrytera hela 32 nya medarbetare.

Totalt kan Myndighetsnätverket erbjuda 56 fasta anställningar i Sundsvallsregionen. De flesta av rekryteringarna gäller it-jobb. Men även grupp- och sektionschefer, jurister och handläggare söks. I foldern Att arbeta och utvecklas i Sundsvallsregionen (pdf) finns hela listan.

Få upp ögonen för staten som arbetsgivare
Charlotta Söderberg som är chef på HR-enheten hos Bolagsverket, arbetade i montern och intervjuades i Sundsvalls Tidning om Myndighetsnätverkets deltagande på mässan. Charlotta lyfte fram hur viktigt det är att studenterna får upp ögonen för staten som arbetsgivare. Läs artikeln (nytt fönster)

Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa, SAAM genomfördes för 26:e året i rad i Åkroken på Mittuniversitet. Myndighetsnätverket var en av totalt 28 utställare. Montern bemannades av medarbetare från Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, CSN och SPV.

Forum för intresse- och omvärldsbevakning, Stockholm

Ett femtiotal personer deltog den 23 februari på årets första träff i Arbetsgivarverkets Forum för intresse- och omvärldsbevakning, på temat ”Hur ska staten klara konkurrensen om it-kompetensen?”. Bland deltagarna fanns HR-chefer, HR-experter och verksamma inom it på olika nivåer hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Från Myndighetsnätverket deltog Inga Otmalm, Bolagsverket och Christina Falhammar, CSN. Läs mer på Arbetsgivarverkets webbplats