Myndighetsnätverket på SAAM

Med 56 fasta jobb i bagaget raggade Myndighetsnätverket nya medarbetare på Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa, SAAM torsdagen den 29 mars. Just nu har myndigheterna i Myndighetsnätverket ett mycket stort rekryteringsbehov av kvalificerade medarbetare. Bolagsverket söker just nu medarbetare till 18 tjänster, medan Försäkringskassan IT behöver rekrytera hela 32 nya medarbetare.

Totalt kan Myndighetsnätverket erbjuda 56 fasta anställningar i Sundsvallsregionen. De flesta av rekryteringarna gäller it-jobb. Men även grupp- och sektionschefer, jurister och handläggare söks. I foldern Att arbeta och utvecklas i Sundsvallsregionen (pdf) finns hela listan.

Få upp ögonen för staten som arbetsgivare
Charlotta Söderberg som är chef på HR-enheten hos Bolagsverket, arbetade i montern och intervjuades i Sundsvalls Tidning om Myndighetsnätverkets deltagande på mässan. Charlotta lyfte fram hur viktigt det är att studenterna får upp ögonen för staten som arbetsgivare. Läs artikeln (nytt fönster)

Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa, SAAM genomfördes för 26:e året i rad i Åkroken på Mittuniversitet. Myndighetsnätverket var en av totalt 28 utställare. Montern bemannades av medarbetare från Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, CSN och SPV.

Forum för intresse- och omvärldsbevakning, Stockholm

Ett femtiotal personer deltog den 23 februari på årets första träff i Arbetsgivarverkets Forum för intresse- och omvärldsbevakning, på temat ”Hur ska staten klara konkurrensen om it-kompetensen?”. Bland deltagarna fanns HR-chefer, HR-experter och verksamma inom it på olika nivåer hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Från Myndighetsnätverket deltog Inga Otmalm, Bolagsverket och Christina Falhammar, CSN. Läs mer på Arbetsgivarverkets webbplats