Myndighetsanpassad utbildning gav nya verktyg för jobbet
Publikt.se

Nätverk ger ringar på vattnet
tsn.se

Sundsvall i final
st.nu

Nätverk gör dem bättre
Publikt.se

De försöker locka kvar IT-studenterna
st.nu

Myndighetsnätverket attraherar spetskompetens till Sundsvallsregionen
Artikel i Näringslivs bilaga Västernorrland sidan 8

Det innovativa Myndighetsnätverket utvecklar Sundsvall
Artikel i Näringsliv sidan 76

Nio myndigheter till priset av en
Annons i Drömjobbet sidan 6

Mässan där företag och studenter får ihop det
st.nu

Statliga IT-center bra för Sundsvall
st.nu

Statliga myndigheter agerar gemensamt för en tillväxt
Dagbladet