Informationsmöte om Myndighetsnätverket

Informationsmötet genomfördes den 21 mars på Mittuniversitetet på inbjudan av Landshövding Bo Källstrand. Syftet med mötet var att informera om det framgångsrika samverkansarbete som pågår inom Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen. Genom mötet så bjöd nätverket nu in fler myndigheter till att delta och representanter för 13 myndigheter hade anmält sitt intresse och var närvarande. Arbetsförmedlingen Sundsvall, Folke Bernadotteakademin, Förvaltningsrätten Härnösand, Hovrätten för nedre Norrland, Kammarrätten i Sundsvall, Kriminalvården Region Nord, Migrationsverket, Polismyndigheten i Västernorrlands län, SIDA Partnership Forum, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket Region mitt samt Överklagandenämnden för studiestöd. Titta på presentationen (ppt)