JO besökte nätverksträff för jurister

juristträff oktober 2015Onsdagen den 21 oktober var det dags för den andra nätverksträffen för jurister i Myndighetsnätverket. Höstens tema var ”Nyfiken på JO”. Albert Jonsson och Anders Jansson, byråchef respektive informationsansvarig hos Justitieombudsmannen bjöd på historik, statistik och juridik. De gav oss både en heltäckande och tankeväckande bild av denna institution i myndighetsvärlden. Var går gränsen mot andra tillsynsmyndigheter? Vad skiljer JO från JK? Vad händer när någon gör en anmälan? Nu vet vi!

Vi var ett trettiotal jurister från sju myndigheter på plats. Syftet med nätverksträffarna är även att främja utbyte av erfarenheter mellan jurister i vår region.

Nätverksträffarna ordnas av Myndighethetnätverkets juridikgrupp, där åtta av myndigheterna finns representerade. Mikael Norberg från juridikgruppen passade på att göra lite reklam för nästa aktivitet för jurister i Myndighetsnätverket regi: en utbildning i personuppgiftslagstiftning den 3 december.