jobba-som-jurist-bildArbetsmarknaden för jurister är stor och intressant i Sundsvallsregionen. Bara hos de myndigheter som ingår i Myndighetsnätverket arbetar cirka 150 jurister.

Myndigheter är stora arbetsgivare för välutbildade akademiker. Framförallt finns behov av kvalificerade jurister inom många olika rättsområden, exempelvis känneteckensrätt, it-rätt, förvaltningsrätt, årsredovisningslagstiftning, rättsutredningar, remissvar och överklagande till domstol.

Som jurist på en myndighet får du möjlighet att arbeta med stora viktiga samhällsuppdrag. Våra jurister arbetar huvudsakligen med att fatta beslut i olika typer av ärenden, att utreda juridiska frågor och yttra sig i domstol. Dessutom har juristerna en central roll kring ny och förändrad lagstiftning.

Arbetet kan bestå av såväl kontakter med allmänheten och andra myndigheter som att informera, handleda och utbilda kollegor. Du kan också få delta i olika utvecklingsprojekt.

Peter-källenfors

- Om du vill bli en riktigt bra bolagsjurist, då är det hos oss du ska jobba. Bolagsverket har bland de mest kompetenta och erfarna bolagsjuristerna i landet. Vi jobbar inom spännande rättsområden som associationsrätt, ekobrott, fusioner, it-rätt, likvidationer, utländska företag och ändringar av aktiekapital. Så hos oss finns det utmaningar för den som är intresserad, säger Peter Källenfors, chefsjurist på Bolagsverket.

I broschyren Utmanande arbetsuppgifter, eget ansvar och tid att leva kan du läsa mer om några av våra juristavdelningar, vilka rättområden och arbetsuppgifter som förekommer där. Dessutom får du veta vad några av våra jurister tycker om att arbeta på en myndighet.