Bild på medarbetare från Myndighetsnätverket på juristens dag i Umeå.Fyra representanter för våra myndigheter mötte intresserade studenter och svarade på frågor och erbjöd sommarnotarietjänster och platser för uppsatspraktik. Vi mötte många intressanta personer och förhoppningsvis potentiella medarbetare.

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket (pdf)