Ledare utan personalansvar

Tid – Del 1:  24-25 april 2018 (internat)
Dag 1: kl. 9.00 – 17.00 + kvällsaktivitet,
Dag 2: kl. 8.30 – 16.30
Plats: Best Western Hotel Baltic, Sjögatan 5, Sundsvall

Tid – Del 2:  29-30 maj 2018
Dag 1 och 2: kl. 8.30 – 16.30
Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Vänligen respektera start och sluttider.

Pris: 10 800:-
Sista anmälningsdag: 21 mars 2018

Syfte
Ledare utan personalansvar ger dig bättre förutsättningar i en ledarroll utan personalansvar. Utbildningen genomförs tillsammans med andra myndigheter och syftar därmed också till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Mål
Efter utbildningen ska du:
•ha fått bättre självkännedom
•ha fått förståelse för sin egen och andras inlärningsstil
•ha fått ökad förståelse för vad som motiverar olika människor och hur detta påverkar  samarbetet med andra
•känna dig säkrare i din kommunikation gentemot deltagare i arbetsgrupper, projekt och andra intressenter
•känna dig säkrare i din roll som ledare i olika typer av arbetsgrupper och projekt
•känna dig säkrare i rollen som förändringsledare och ha kunskap om hur förändringsprocesser fungerar

Målgrupp
Utbildningen väder sig till dig som har en ledarroll där du har möjlighet att påverka, utveckla och/eller förändra i din organisation.

Innehåll
Vi kommer att arbeta utifrån erfarenhetsbaserat lärande och praktiska upplevelsebaserade övningar kopplade till följande områden.
•Det medvetna jaget – att hantera mig själv
•Jag som ledare för gruppen – att hantera andra

Utbildare
Rickard Karlsson, Colegica AB

Förberedelser

Läs boken Sluta chefa börja leda – Hur laget blir större än jaget
Innan utbildningsstart bör du läsa boken Sluta chefa börja leda – Hur laget blir större än jaget skriven av Kenth Åkerman. Boken skickas till dig med internposten i god tid före utbildningsstart.

Vad har du för frågor kring ledarskap?
Skriv ner dem och ta med dig till första utbildningstillfället.

Stäm av upplägget med din chef
Du kommer att behöva lägga ner tid på uppgifter mellan utbildningstillfällena. Stäm av detta med din chef så att det inte blir något hinder för dig.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 21 mars.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Välkommen att anmäla dig!