Ledarförsörjningsprogrammet, del 1

Tid: 19-20 november 2018, kl. 12.00-15.30, startar med gemensam lunch (internat)
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig:
– en djupare förståelse om ledarskap.
– teorier, verktyg och metoder kring ledarskap.
– en ökad självkännedom.
– erfarenhets- och kompetensutbyte över myndighetsgränserna.

Mål
Utbildningens mål är att:
– du ska utvecklas till en framtida ledarroll.
–  ge ökad kunskap om ledarrollen.
– ge inspiration och lärdom av deltagare och föreläsare.
– skapa nätverk bland deltagarna

Målgrupp
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment.

Programpunkter, seminarium 1
– Introduktion till ledarförsörjningsprogrammet och Myndighetsnätverket.
– Självkännedom och min utveckling till ledare.
– Inspirationsföreläsning.

Utbildare
Rickard Karlsson, Colegica

Inspirationsföreläsare
Christina Forsberg, generaldirektör för CSN

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se