Ledarförsörjningsprogrammet, del 4

Tid: 13-14 mars, kl. 10.00-15.30 (internat)
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig:
– en djupare förståelse om ledarskap.
– teorier, verktyg och metoder kring ledarskap.
– en ökad självkännedom.
– erfarenhets- och kompetensutbyte över myndighetsgränserna.

Mål
Utbildningens mål är att:
– du ska utvecklas till en framtida ledarroll.
–  ge ökad kunskap om ledarrollen.
– ge inspiration och lärdom av deltagare och föreläsare.
– skapa nätverk bland deltagarna

Målgrupp
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment.

Programpunkter, seminarium 4
– Det kommunikativa ledarskapet.
– Min utvecklingsresa.
– Gemensam inspirationsföreläsning för deltagare och chefer.
– Avslutning.

Utbildare
Eva Beckman och Ulf Karnell, Bolagsverket
Rickard Karlsson, Colegica

Inspirationsföreläsare
Chanett Edlund, DIGG
Olof Lundvall, SPV
Annika Stenberg, generaldirektör för Bolagsverket

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se