Ledarförsörjningsprogrammet, del 4

Tid: 13-14 mars, kl. 10.00-15.30 (internat)
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig:
– en djupare förståelse om ledarskap.
– teorier, verktyg och metoder kring ledarskap.
– en ökad självkännedom.
– erfarenhets- och kompetensutbyte över myndighetsgränserna.

Mål
Utbildningens mål är att:
– du ska utvecklas till en framtida ledarroll.
–  ge ökad kunskap om ledarrollen.
– ge inspiration och lärdom av deltagare och föreläsare.
– skapa nätverk bland deltagarna

Målgrupp
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment.

Programpunkter, seminarium 4
– Det kommunikativa ledarskapet.
– Min utvecklingsresa.
– Gemensam inspirationsföreläsning för deltagare och chefer.
– Avslutning.

Utbildare
Eva Beckman och Ulf Karnell, Bolagsverket
Rickard Karlsson, Colegica

Inspirationsföreläsare
Annika Stenberg, generaldirektör för Bolagsverket

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se