Ledningsgruppsdagen 2015 – temadag om framtidens arbetskraft

ErikFör tredje året i rad samlades Myndighetsnätverkets ledningsgrupper för en gemensam temadag. Årets tema handlade om framtidens arbetskraft och de utmaningar vi myndigheter står inför.

Syftet med ledningsgruppsdagen är att stärka samverkan mellan våra myndigheter samt fördjupa oss i och utbyta erfarenheter kring ett angeläget ämne som vi alla brottas med.

deltagare

Utmaningarna är stora
Att utmaningarna är stora när det gäller framtida kompetensförsörjning rådde inget tvivel om för de 34 deltagarna från ledningsgrupperna på Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan IT, Länsstyrelsen Västernorrland, SPV och Mittuniversitetet när de samlades den 9 september på Quality Hotel i Sundsvall.

Vart i hela världen är vi på väg?  
Dagen började med skåda en bit in i framtiden. Hur kommer det att se ut i omvärlden de närmaste 10-15 åren, vart är vi på väg och vilka krav ställer det på oss? Vår ciceron på den resan var Erik Herngren, senior partner på Kairos Future som bland annat pratade om hur utvecklingen kan upplevas som ett hot mot rådande ordning, men att det också innebär stora möjligheter att organisera gemensamma behov på helt nya sätt framöver.

Att vara attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden
Därefter bjöd Anna Dyre, föreläsare, utbildare och författare till böckerna Employer Branding och Sustainable Employer Branding på en inspirerande och lite mer jordnära föreläsning. Hon ställde en del frågor att fundera på. Bland annat säger vi att vi ska vara attraktiva, men för vem och varför? Och vilket är vårt löfte som arbetsgivare? Hur ska vi myndigheter agera för att hitta vi rätt kompetens och får dem att stanna och utvecklas?

Så tycker nyanställda och studenter om staten
Slutligen presenterade Lars Andrén från Arbetsgivarverket två rapporter som visar hur det ligger till just nu. ”Vägval för samhällsnytta och utveckling. 1 500 statligt nyanställda om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare” och ”Högskolestudenter om staten som arbetsgivare”.

Panelen

Paneldebatt som avslutning
Dagen avslutades med en paneldebatt med ett par myndighetsledare och samtliga föreläsare som diskuterade dagens ämne och lyfte funderingar kring de utmaningar vi står inför.

Deltagarna var mycket nöjda med dagen. De tyckte att den var mycket inspirerande, intressant och tankeväckande och att vissa till och med fick konkreta idéer om vad ledningsgrupperna kan gå hem och ta tag i genast.