Lyckad branschkväll på Mittuniversitetet

brachkväll miunMyndighetsnätverket blev inbjudna av samhällsvetenskapliga institutionen på Mittuniversitetet till en branschkväll. Där fick vi träffa studerande som läste år 1 till 3 på samhällsvetenskapliga programmet.  45 studerande, ett antal lärare samt ett femtontal företag och myndigheter var där och träffades under mycket informella och trevliga former.

Först fick vi kort berätta om Myndighetsnätverket. Därefter pratade vi om alla de jobb som de studerande skulle kunna ha när de har tagit sin examen vid samhällsvetarprogrammet, exempelvis utredare, studiestödsutredare och verksamhetsutvecklare. Kvällen fortsatte sedan med mingel och lite gott att äta.

– Det är jätteroligt att få berätta om allt intressant man kan jobba med hos oss. Många har ingen aning om att CSN finns i Sundsvall, så här finns mycket att göra, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare CSN.

– Det är verkligen värdefullt att få vara med och berätta om alla intressanta arbetsuppgifter som finns inom vårt område, säger Anna Olsson, kriminalvården region nord.

De studerande inom samhällsvetenskapliga utbildningen har på sin femte termin en praktikperiod. Det fanns ett stort intresse bland de studerande att få genomföra sin praktik inom något område som är relevant för deras utbildning. Efter praktikperioden är det dags för uppsats, vilket även flera studerande ville prata om.
– Det skulle vara jättekul att få vara med och bidra till att de studerande får se hela vår verksamhet och flera olika arbetsuppgifter, tycker Jennie Falck från inbetalningsavdelningen på CSN, som också var med och minglade.

Sara Lindqvist från CSN:s Utvärderings- och statistikkontor tog tillfället i akt och berättade om de olika utredningar som de jobbar med. Hon delade ut kortversioner av olika utredningar vilket både studerande och lärare tyckte var oerhört intressant.
– Ett jättebra initiativ från Mittuniversitetet, vi kommer gärna tillbaka igen. Det här skulle gärna kunna få vara en återkommande aktivitet för att knyta kontakter med de studerande, men även med andra företag och organisationer, avslutar Sara.