Myndighetsnätverket debatterade i Almedalen

Myndighetsnätverket ställde frågan ”Hur ska staten lyckas med att attrahera och konkurrera om morgondagens medarbetare?” i sitt seminarium den 5 juli i Almedalen på Gotland. SPV, Bolagsverket, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland deltog tillsammans med Socialdepartementet och Arbetsgivarverket.

Mats Lindgren, vd vid Kairos Future, inledde med att berätta vilka trender som påverkar attraktionskraften gentemot unga. Vad förväntar de sig av en arbetsgivare? Vad är viktigast i en anställning?
– De unga som idag är på väg ut i arbetslivet kallar vi för ”generation ordning”. Våra undersökningar visar att de kräver ett annat ledarskap där bland annat respekt är ett ledord men också lyhördhet, återkoppling och tydlighet. Vi måste lämna bilden av att karriärmöjligheter och lön är det som attraherar mest. De vill ha en rak kommunikation, roligt på jobbet och utvecklingsmöjligheter, sammanfattade Mats.

Paneldebatt om vad vi kan göra och redan gör
Olof Lundvall modererade paneldebatten där Annika Bränström gd Bolagsverket, Ulf Bengtsson gd Arbetsgivarverket, Ann-Christin Nykvist gd SPV, Christina Gellerbrant Hagberg gd CSN, Ulf Perbo statssekreterare Socialdepartementet och landshövding Bo Källstrand deltog. Paneldebatten handlade om vad vi myndigheter kan göra för att vinna kampen om framtidens medarbetare.
– Vi är inte tillräckligt tydliga och synliga som attraktiva arbetsgivare, tyckte Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på SPV.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson menade att staten är en attraktiv arbetsgivare, men behöver marknadsföra sig bättre och visa att vi har mer kompetensutveckling och bättre villkor än andra sektorer. Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket, poängterade att vår samverkan också ger en större möjlighet till gemensamma rekryteringar och utbildningar.
– Och det gör vi och har vi redan! fyllde Christina Gellerbrant Hagberg och Ann-Christin Nykvist i, generaldirektörer vid CSN respektive SPV.

Fortsatta samtal under mingel i residensets trädgård
Eftermiddagen fortsatte med mingel i gotländska residensets trädgård där landshövdingarna för Västernorrland, Jämtland och Gotland hälsade välkomna till lite mat och prat. Bland de speciellt inbjudna fanns flera representanter som är viktiga i vårt forsatta arbete med att stärka vår kompetensförsörjning i Sundsvallsregionen.

Läs även Arbetsgivarverkets artikel om seminariet