Myndighetsnätverket imponerade på ESV-dagen

Myndighetsnätverket fanns på plats i en monter på ESV-dagen och träffade många intresserade och imponerade kollegor inom statsförvaltningen.

– Vi fick flera goda kontakter som kommer att vara till nytta i vårt framtida arbete inom nätverket, berättar Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen.

Ekonomistyrningsverket samlade 880 seminariedeltagare till den årliga ESV-dagen som hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö den 9 oktober. Konferensen bjöd på föreläsningar som varvades med besök i de olika montrarna i mässlokalen.

Tema 9 är fler än 1
Med temat 9 är fler än 1 (9 > 1) berättade vi om Myndighetsnätverkets framgångsrika samverkansarbete, framförallt inom HR-området. Genom att visa på konkreta exempel gällande kostnadseffektivitet och andra värden, ville vi inspirera andra till att våga tänka i nya banor. Många av monterbesökarna var intresserade och imponerade av vad vi åstadkommit.

– Speciellt imponerade var de verksamhets- och organisationskonsulter som besökte oss. De vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att få något sådant här att fungera, säger Catharina Öhman, Bolagsverket som var på plats i montern.

Uppgradera vårt deltagande nästa år
Nästa år hoppas vi kunna uppgradera vårt deltagande på ESV-dagen till att vara en av seminariehållarna. Många är nyfikna på vårt arbete. Det finns mycket att lära av det vi gjort inom Myndighetsnätverket.

– Vi har redan börjat jobba för att få bli en av seminariehållarna, avslutar Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket.

Titta på flyern 9 är fler än 1 (pdf)