Myndighetsnätverket kickar igång it-traineeprogram

traineerna-webbFör första gången genomför vi ett myndighetsgemensamt it-trainee-program i Sundsvallsregionen. Syftet är att locka hit nyutexaminerade it-studenter från universitet och högskolor. Det finns ett behov att tillföra och behålla ny kunskap i de olika organisationerna. Kick-off för traineeprogrammet hölls på Södra Berget.

Traineerna tillsammans på introduktionsdagarna
Programmet startade den 2 september med två introduktionsdagar och pågår i sex månader framåt. SPV, Bolagsverket och Försäkringskassan it har tillsammans anställt nio traineer. Huvuddelen av programmet består av arbete och utbildning på den myndighet där traineen är anställd och Myndighetsnätverket håller i gemensamma utbildningar, seminarier och nätverksträffar.
– Det känns så härligt att vi har kommit hit, att det är dags att starta igång det som vi planerat och ställt för så länge, säger Karima Rouass på Bolagsverket och kollegan Lena Lindholm från SPV instämmer:
– Det ligger ett hårt arbete bakom programmet, Vi har ansträngt oss för att ha en hög kvalité som ska gagna såväl traineerna och som oss på myndigheterna.
På SPV har vi anställt traineerna Peter Mill, Oscar Törnros och Mikael Öhlund. De är placerade på de tre sektionerna för förvaltning och utveckling på stab it.

Fullmatade introduktionsdagar
Introduktionsdagarna handlade mycket om att lära känna varandra, skapa kontakter och knyta an till kommande chefer och handledare. Det diskuterades även förväntningar och rollbeskrivningar gicks igenom. Första dagen avslutades med teamövningar i skogarna runt Södra Berget vilket var mycket uppskattat. Med fokus på samarbete krävdes det en hel del samarbete för att ta sig an uppgifterna på de olika stationerna. Den andra dagen fokuserade på handledarnas roll, uppgifter och deras tidigare  erfarenheter. Eftersom en del traineer är nyinflyttade så kom Näringslivsbolaget och berättade om Sundsvall som stad och alla möjligheter som finns här. Ett annat uppskattat inslag var då tidigare traineer från både CSN och Försäkringskassan kom och delade med sig av sina erfarenheter, berättade om sin utveckling och gav några konkreta tips för att få en bra traineeperiod.

Från ax till limpa
Introduktionsveckan fortsatte med blocket ”Från ax till limpa”. Det innebär en övergripande genomgång av hela systemutvecklingsprocessen. Veckan avslutades med ett studiebesök på Försäkringskassan it:s stora utdatacentral vilket var mycket uppskattat.

Arbete varvat med fortsatt utbildning
Nu är traineerna placerade på sina myndigheter för att sätta sig in i arbetet. De samarbetar även med tre olika tvärgruppsuppgifter som de ska redovisa i slutet av traineeperioden. Traineerna kan också se fram emot gedigna utbildningar inom kravhantering, testmetodik, CM-hantering och personlig utveckling.