Myndighetsnätverket på Uniaden

Monter på UniadenMyndighetsnätverket deltog med en monter på Uniaden i Umeå den 29 januari. I vår monter pratade vi om varför staten är en attraktiv och intressant arbetsgivare och hur många olika yrkesroller som finns på våra myndigheter.

Uniaden är Umeå Universitets största och årligt återkommande arbetsmarknadsdag. Mässan riktar sig framför allt till studerande inom it, teknik, ekonomi, HR och naturvetenskap.
– Det var roligt att få en möjlighet att inspirera de studerande och berätta att det finns yrkesroller för biologer på statliga myndigheter, berättar David Jonsson, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen.

Utöver att träffa de studerande i vår monter kunde Myndighetsnätverket erbjuda kontaktsamtal.
– Vi träffade och pratade med fyra engagerade och intresserade ungdomar. Förhoppningsvis kommer två av dem att skriva sina examensarbeten inom Myndighetsnätverket, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare på CSN.