Myndighetsnätverket uppmärksammas i Krus-skrift

Myndighetsnätverkets samverkansarbete uppmärksammas i skrift av Krus – Kompetensrådet för utveckling i staten. I skriften Så här gör vi 2012 – Myndigheternas förändringsarbete i praktiken, lyfts Myndighetsnätverkets samverkansarbete fram som ett av tio goda exempel på statliga myndigheters utvecklingsarbete i landet.

Fyra sidor om Myndighetsnätverkets arbete med värdegrund
I artikeln om Myndighetsnätverket lyfts nätverkets arbete kring den gemensamma värdegrunden för statstjänstemän fram. På sidorna 24-27 kan du läsa om detta. Så här gör vi 2012 – Myndigheternas förändringsarbete i praktiken (pdf)

Strategisk kompetensförsörjning inom statsförvaltningen
Krus är en stabsmyndighet som ger regeringen stöd i frågor som rör statsförvaltningens strategiska kompetensförsörjning. Syftet är att stärka och utveckla kompetensen så att statsförvaltningen har rätt förutsättningar att lösa sitt samhällsuppdrag – på kort och lång sikt. De fyra fokusområden Krus arbetar inom är; offentligt etos, jämnställd karriär, privat på jobbet och EU-kompetens.