Myndighetsnätverket väcker stort intresse

Myndighetsnätverket bjöds in till en träff där Länsstyrelsen på Gotland samlat alla myndighetschefer och chefer för statliga bolag för gemensamma samtal. Syftet var att Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen skulle sprida kunskap om hur vi samverkar och hur vi får det att fungera.

Landshövdingen på Gotland, Cecilia Schelin Seidegård, är initiativtagare till att företrädare för statliga myndigheter på Gotland träffas regelbundet. Vid mötet den 6 mars deltog förutom Länsstyrelsen bland annat Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Polisen, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten.

Myndighetsnätverket representerades av Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör för CSN. Christina berättade om bakgrunden till vår myndighetssamverkan i Sundsvallsregionen, hur vi arbetar och tänker kring samverkan och vilka aktiviteter vi planerar för 2014.

Under de år Myndighetsnätverket varit igång så har vi lärt oss en hel del, så Christina passade på att ge deltagarna några goda råd på vägen;

  • Tona ner svårigheter
  • Fokusera på möjligheter
  • Låt arbetet vara behovsstyrt
  • Tillåt olikheter – mellan små och stora myndigheter
  • Inse att många saker gör man helt enkelt bättre tillsammans