Myndighetsnätverkets årskrönika 2013

kronikaDet har varit rysligt mycket aktivitet i Myndighetsnätverket även under 2013. Som exempel kan nämnas att hela 390 personer har gått någon utbildning i Myndighetsnätverkets regi och dessutom gick vi till final i GötaPriset. Men, det har hänt mycket mer än så…

För att tydliggöra hur mycket som faktiskt hänt så har vi summerat och presenterat alla aktiviteter i en årskrönika. Här kommer ett utdrag.

Vi har välkomnat sju nya myndigheter i nätverket
Redan vid ingången av 2013 arrangerade vi ett informationsmöte för att intressera fler myndigheter i regionen att gå med i nätverket. Det resulterade i att sju nya myndigheter tog klivet in i nätverket; Folke Bernadotteakademin, Ångermanlands tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Förvaltningsrätten Härnösand, Rättshjälpsmyndigheten, Överklagandenämnden för studiestöd och Kriminalvården region nord.

Dragit igång ett gemensamt traineeprogram inom it
Totalt nio traineer anställdes inom Bolagsverket, Försäkringskassan och SPV. Traineerna arbetar ute på sin myndighet. Myndighetsnätverket ansvarar tillsammans för gemensamma utbildningar, seminarier och nätverksträffar.

390 personer har gått en utbildning i Myndighetsnätverkets regi
Vi har ett stort utbud av välrenommerade utbildningar. Många av oss har fått förmånen att ta del av dem. Hela 390 personer inom Myndighetsnätverket har deltagit någon av våra utbildningar under 2013.

 • Testledarutbildning, 16-17 januari
 • Att arbeta i staten, 19-20 mars
 • Kompetensbaserad rekrytering, 12-13 mars
 • Kravhantering grund, 12 -13 mars
 • Statstjänstemannarollen i fokus, 23 april
 • Arbetsmiljöutbildning, 16-17 maj
 • Ledare utan personalansvar, tre omgångar under våren, 15-16 april och 15-16 maj, 23-24 april och 27-28 maj, 6-7 maj och 10-11 juni
 • Ledare utan personalansvar, en omgång under hösten, 2-3 september och 30 september-1 oktober
 • Chef i staten, 4-5 september
 • Workshopledning, 25-26 september
 • Att arbeta i staten, 8-9 oktober
 • ISTQB-certifierade testare, 22-24 oktober
 • Retorisk presentation, 23-24 oktober
 • Statstjänstemannarollen i fokus, 5 november
 • Effektiv testmetodik (it-trainee), 6-7 november
 • Personligt ledarskap (it-trainee), 17-18 december

Gick till final i GötaPriset
Vi är väldigt stolta över att Myndighetsnätverket var ett av sex projekt som gick till final i
GötaPriset 2013. Konkurrensen var stenhård. Vi tävlade emot 241 andra projekt. GötaPriset belönar Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor.

Arbetat fram en förvaltningsorganisation för 2014
Myndighetsnätverkets största utmaning under året har varit att finna en struktur och en organisation som kan ta oss från en projektorganisation till en förvaltningsorganisation som är hållbar över tiden. Från den 1 januari 2014 ingår nätverksarbetet som en del av myndigheternas ordinarie verksamhet. En koordinator för Myndighetsnätverket på halvtid kommer att anställas i början av 2014. En gemensam resurs för utbildningsadministration kommer att inrättas i den nya förvaltningsorganisationen.

Läs mer om alla aktiviteter i årskrönikan 2013
I årskrönikan kan du läsa mer om hur samarbetet fungerar och få mer detaljerad information om vad Myndighetsnätverket arbetat med under året. Årskrönika 2013 (pdf)