Myndighetsnätverkets årskrönika 2014

mnv-arskronika-framsidaDen 1 januari 2014 gick nätverket över från projektorganisation till förvaltningsorganisation. Nu är Myndighetsnätverket en del av medlemmarnas ordinarie verksamhet. Men mycket mer än så har hänt under året. Vi har summerat och presenterat alla aktiviteter i en årskrönika. Här kommer ett utdrag.

I Myndighetsnätverket är det 16 myndigheter i Sundsvallsregionen som samverkar, framförallt kring frågor som kompetensförsörjning och utbildning för att med gemensamma krafter nå bättre resultat, öka kvalitén och bli mer kostnadseffektiva.

I januari gick vi över från en projektorganisation till en förvaltningsorganisation. Nu kan myndigheterna välja mellan att delta i nätverket på två olika nivåer. Syftet är att göra det möjligt för fler myndigheter att delta i nätverket.

Nivå1
Myndigheterna i nivå 1 åtar sig att bidra med tid och resurser för: • Ledningsgruppen • Huvudmannaskapet • Projektledarskapet • Aktiviteter som ska ske enligt den verksamhetsplan som myndigheterna fastställer.

Grundavgift: 200 000 kronor per år.

Nivå 2
Myndigheterna i nivå 2 åtar sig att bidra med tid och resurser för: • Aktiviteter de väljer att vara delaktiga i, exempelvis rekryteringsmässor och branschkvällar. • Genomförande av utbildningar. Bidra med föreläsare och utbildare i den mån det finnskompetenser.

Grundavgift: 25 000 kronor per år.

Gemensamt för nivå 1 och 2
Myndigheterna svarar för sina egna kostnader för resor och logi som kan uppstå i samarbetet.
Kostnader för deltagande i gemensamma utbildningar fördelas enligt självkostnadsprincipen.

Två gemensamma resurser
Under våren anställdes Charlotte Barta på SPV som koodinator på halvtid i nätverket, med uppgift att samordna aktiviteter och fortsätta att utveckla verksamheten. Förutom Charlotte så finns en gemensam resurs för utbildningsadministration i nätverket. Birgitta Eklund på Bolagsverket arbetar halvtid med att administrera Myndighetsnätverkets gemensamma utbildningar.

Utbildningar i Myndighetsnätverkets regi
Inom nätverket har vi stort utbud av välrenommerade utbildningar. Många av oss har fått förmånen att ta del av dem. Under året har 225 personer har deltagit i någon av våra utbildningar. Här är några exempel på utbildningar:

  • Att arbeta i staten
  • Arbetsmiljöutbildning
  • Kompetensbaserad rekrytering
  • Chef i staten
  • Effektiv kravhantering
  • Ledare utan personalansvar
  • Statstjänstemannarollen i fokus
  • Mötesteknik
  • Retorisk presentation

Läs mer om alla aktiviteter i årskrönikan 2014
I årskrönikan kan du läsa mer om hur samarbetet fungerar och få detaljerad information om vad Myndighetsnätverket arbetat med under året. Myndighetsnätverkets årskrönika 2014

Vad händer 2015?
Här på vår webbplats kan du alltid hålla koll på vad som händer i nätverket.