Myndighetsnätverkets årskrönika 2015

mnv-arskronika-2015-ramDet har hänt mycket i Myndighetsnätverket under året. Bland annat har vi varit med och arbetat fram en ny paralegalutbildning till kvalificerad juridisk handläggare på Yrkeshögskolan Mitt. Det här och mycket annat kan du läsa om i Myndighetsnätverkets årskrönika.

I årskrönikan summerar och presenterar vi alla aktiviteter som har genomförts under året. Här är några exempel på aktiviteter vi genomfört under 2015.

Myndighetsnätverket har köpt en egen anpassad utbildning inom externredovisning vid Mittuniversitetet. Utbildningen har anpassats med föreläsningar på kvällstid för att passa deltagarnas arbetssituation.

Ett femtontal utbildningar har Myndighetsnätverket hunnit genomföra under 2015 och samtliga har fått goda betyg och omdömen i kursutvärderingarna. Vi lanserade också ett anmälningsformulär på webbplatsen där medarbetare själva kan anmäla sig till den kurs de ska gå.

Myndighetsnätverket har deltagit på en rad olika aktiviteter runt om i landet. Bland annat presenterades nätverkets arbete på Tillsynsforum i Stockholm och så deltog vi på SM-veckan när Sundsvalls Näringslivsbolag genomförde en rekryteringskampanj i hamnområdet.

Läs mer om Myndighetsnätverkets arbete i Årskrönikan 2015.