Nödvändiga och känsliga samtal

Tid: 30-31 oktober 2019, kl. 8.30-16.00 inkl. gemensam lunch.
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall.
Pris: ca. 3 000:-
Sista anmälningsdag: 25 september 2019.

Mål
Målet med utbildningen är att deltagarna ska uppleva ökad trygghet och tydlighet i att planera och genomföra nödvändiga och känsliga samtal.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare eller inom HR.

Innehåll
Under utbildningen varvar vi teori och erfarenhetsutbyte med praktisk träning i olika former.

Programpunkter
– Vår biologiska hjärna – undvik hot och skapa trygghet
– Kommunikation
– Hur vi skapar öppenhet och tillit
– Vikten av positiv feedback för att kunna ge konstruktiv feedback
– ”Svåra samtal” – Vad gör det svårt?
– Olika roller, olika samtal
– Chefens ansvar för arbetsmiljö
– Konflikthantering
– Möta reaktioner och försvar
– Modell för medling i konflikt


Förberedelser

Läs igenom kort text
Innan utbildningsstart bör du ha läst igenom en kort text som kan sätta igång tankarna om nödvändiga samtal.  Texten skickas till dig via e-post i god tid före utbildningsstart.

Mejla en kort beskrivning av ett känsligt samtal
Skriv ner en kort beskrivning av ett känsligt samtal som du haft eller står inför och mejla till anders.lilliehook@affarskraft.se

Utbildare
Anders Lilliehöök, Affärskraft i Skandinavien AB

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 25 september.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!