Nödvändiga och känsliga samtal

Tid: 7-8 november 2018, kl. 8.30-16.00 inkl. gemensam lunch.
Vänligen respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca. 6 000:-
Sista anmälningsdag: 3 oktober 2018

Mål
Målet med utbildningen är att deltagarna ska uppleva ökad trygghet och tydlighet i att planera och genomföra nödvändiga och känsliga samtal.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare eller inom HR.

Innehåll
Under utbildningen varvar vi teori och erfarenhetsutbyte med praktisk träning i olika former.

Programpunkter
– Mellanmänsklig kommunikation.
– Feedback.
– Öppenhet och tillit som process och verktyg.
– Konflikt och konfliktlösning.
– Reaktioner och försvarsbeteenden.
– Modell för nödvändiga och känsliga samtal (förberedelse, genomförande, efterarbete).

Utbildare
Johan Herneheim, Masarin Consulting group

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 3 oktober.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Välkommen att anmäla dig!