Nödvändiga och känsliga samtal

Nödvändiga och känsliga samtalUnder våren har Myndighetsnätverket gett två omgångar av utbildningen Nödvändiga och känsliga samtal. Det är en populär utbildning som återkommer i vårt utbildningsprogram. Vi ställde några frågor till en av deltagarna vid vårens utbildning, Malin Staaf, sektionschef på Bolagsverket.

Hur var utbildningsdagarna?
Bra! Jag uppskattade att det var en mindre grupp, ca tolv personer. Upplevde det som intimt och förtroendeingivande och vi kunde ta upp riktiga exempel för att dela erfarenheter. Det var stor variation mellan föreläsning, övning och samtal i både stor och liten grupp samt att vi fick tid för egna reflektioner som vi kunde skriva ner i en bok.

Vad känner du att du fått med dig från utbildningen?
Jag känner mig tryggare inför svåra samtal. Dels för att jag fick flera olika verktyg men också för att vi fick öva och använda våra egna exempel från verkligheten. Jag har fått insikt i andras reaktion och känslor och tycker att jag med större förståelse kan ta mig an ett samtal. Jag har också fått större kännedom om mina egna mönster vid svåra samtal.

Har du hunnit prova något av det du lärde dig?
Absolut, vid flera tillfällen! Redan dagen efter tog jag tag i ett samtal jag skjutit lite framför mig för att jag känt mig osäker. Vid det samtalet kunde jag hålla mig mer saklig efter kursen än vad jag hade föreställt mig innan. Jag lyckades börja bena ut enskilda svårigheter istället för att se ett enda stor orosmoln.
Veckan efter utbildningen blev jag själv kallad till ett möte av en medarbetare där jag blev ganska hårt ansatt utan att vara förberedd på innehållet. Vi blev båda rätt upprörda och jag kände att vi inte kom vidare. Då kunde jag vinkla om samtalet och lyfte fokus till våra reaktioner, framför allt mina egna reaktioner och hade ett jag-perspektiv, vad som hände med mig, varför jag kände som jag kände, vilka konsekvenserna blev. Kunde sedan i lugn och ro uttrycka mitt behov. Samtalet tog en helomvändning och min medarbetare öppnade också upp. Efteråt fick jag till och med ett ”tack för ett fint samtal!”

Skulle du vilja rekommendera utbildningen till andra och varför i så fall?
Absolut! Hur erfaren du än är så kommer du alltid att hålla svåra och nödvändiga samtal. Att ta sig tid att själv reflektera över tillvägagångsätt och inte bara innehåll känns viktigt och något man alltid kommer att behöva.
För mig som är ny i rollen som chef var det otroligt värdefullt att tidigt få den här kunskapen och erfarenheten för att känna mig trygg inför kommande samtal.