Frukostseminarium för kommunikatörer

Vi i Myndighetsnätverkets kommunikationsgrupp tycker att det är dags att satsa på kompetensutveckling och inspiration för oss kommunikatörer. I vår region är utbudet skralt med intressanta seminarier och föreläsningar inom området kommunikation. Det skulle vara kul om vi tillsammans kan råda bot på detta. Därför tar vi initiativ till ett första frukostseminarium. Inbjudna är...

Läs mer »

Informationsmöte om Myndighetsnätverket

Informationsmötet genomfördes den 21 mars på Mittuniversitetet på inbjudan av Landshövding Bo Källstrand. Syftet med mötet var att informera om det framgångsrika samverkansarbete som pågår inom Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen. Genom mötet så bjöd nätverket nu in fler myndigheter till att delta och...

Läs mer »

Myndighetsnätverket är nominerade till Årets Digitala kampanj

Myndighetsnätverket genomförde tre intensiva och lyckade dagar på Kvalitetsmässan i Göteborg 2011. I samarbete med byrån Sweet Williams and Pop skapade vi en monter byggd som en tv-studio där vi erbjöd intressanta pratshower om nätverkets ledande samverkan inom flera viktiga områden. För att så många som möjligt skulle kunna ta del av Myndighetsnätverkets budskap...

Läs mer »

Inspirationskonferens ”För en innovativ offentlig verksamhet”

Myndighetsnätverket medverkade på en nationell inspirationskonferens. Ca 400 personer med ledande befattningar i offentlig sektor deltog på konferensen ”Innovationer i offentlig verksamhet” i Västerås den 18 september. Konferensen var ett initiativ från den statliga kommittén Innovationsrådet och genomfördes tillsammans med VINNOVA, SKL och Länsstyrelsen Västmanland.

Konferensens syfte var att stödja och stimulera innovation- och förändringsarbete...

Läs mer »

Ungdomsmässan Sundsvall 24

Sundsvall 24 är ett nytt event som riktar sig till ungdomar som är nyfikna på hur de kan få ett "digitalt" jobb. Mässan ska också ge företagen en möjlighet att se och förstå hur ungdomar ser på utbildning och arbeten...

Läs mer »

Myndighetsnätverket imponerade på ESV-dagen

Myndighetsnätverket fanns på plats i en monter på ESV-dagen och träffade många intresserade och imponerade kollegor inom statsförvaltningen.

- Vi fick flera goda kontakter som kommer att vara till nytta i vårt framtida arbete inom nätverket, berättar Anneli Kuusisto, projektledare för Myndighetsnätverket i...

Läs mer »