Offentliga Rummet i Uppsala

Konferensen Offentliga Rummet bjöd på seminarier, demonstrationer och föredragningar där det framför allt diskuterades hur effektiviteten i den offentliga förvaltningen kan ökas. Myndighetsnätverket fanns på plats med en monter för att berätta om samverkan inom nätverket.

Offentliga Rummet är en konferens som ska belysa hur statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner kan öka tillgängligheten och effektiviteten samt bredda medborgarnas deltagande i offentlig sektor. Dels med hjälp av teknik och dels utifrån nya tankebanor.

Myndighetsnätverket var på plats för att berätta om nätverket och hur vi med gemensamma krafter når bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet.
– Det kändes som att vi var på rätt plats, säger Anneli Kuusisto projektledare för Myndighetsnätverket. Många var intresserade och nyfikna på Myndighetsnätverket och såg tydliga vinster med att samverka på det sätt som vi gör. Det kändes extra roligt att vi kunde ge så konkreta exempel på allt vi har gjort tillsammans.

Läs mer om Offentliga Rummet på deras webbplats www.offentligarummet.se