I årskrönikan kan du läsa koordinatorns egna ord om året som gått. Styrguppen stakar ut vägen mot 2020 och så finns det några nedslag i de aktiviteter som vi genomfört under 2016. Årskrönikan finns som pdf här