THE – The Human Element

Tid: 14 – 18 januari, Kl. 10.00-15.00 – Internat
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård
Pris: 7 500:-
Sista anmälningsdag: Fullbokad

Mål
Efter utbildningen ska du ha:
– Insikt i hur ditt beteende, dina känslor och din självuppfattning påverkar dig och ditt liv.
– Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra.
– Ökad självinsikt och självkänsla vilket både ökar din handlingskraft och harmoni.
– Ett unikt nätverk av personer från organisationen som du delat din THE-vecka med.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla medarbetare, ledare och chefer.

Innehåll
THE är framtagen för att skapa förutsättningar för den goda organisationen, en organisation som presterar bästa möjliga resultat. Genom denna utbildning får du personlig utveckling i syfte och lära känna och förstå dig själv och andra bättre.

Tanken är att du ska förstå hur du påverkar din egen prestation, samarbetet med andra och ditt och ert gemensamma resultat. Om något ligger i vägen mellan dig och mig när vi ska samarbeta och står i vägen för vår framgång och önskat resultat, så behöver vi lära oss att stanna upp och hantera problemen, så att vi kan lägga fokus på jobbet och inte på mellanmänskliga konflikter.

Det yttersta målet är att vi tillsammans ska kunna prestera bästa möjliga resultat på arbetet. De erfarenheter och insikter som kursen ger kommer så klart även till stor nytta i privatlivet och i relationer även utanför arbetslivet.

Mer information finns här: http://thehumanelement.com

Utbildare
Maria Allström och Jonas Lundgren, Försäkringskassan

Anmälan
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Välkommen att anmäla dig!