Traineeprogram som ger goda framtidsutsikter

traineesDen 2 september 2013 startade Myndighetsnätverket sitt första gemensamma it-traineeprogram som avslutades den 7 februari 2014. Möt Daniel Toivonen och Patrik Westman som är två av Bolagsverkets it-trainees.

Det mesta av programmet har bestått av arbete och utbildning på den myndighet där traineen är anställd och Myndighetsnätverket har stått för gemensamma utbildningar, seminarier och nätverksträffar. Det finns många anledningar att söka till ett trainee-program, men både Daniel och Patrik ville få mer arbetslivserfarenhet.
— Min tanke var att jag ville öka mina chanser till att få jobb efter utbildningen. Jag tänkte först söka till Försäkringskassan men såg sedan att det fanns ett samarbete mellan olika myndigheter i ett trainee-program, säger Daniel.
— För min del så tyckte jag att det var en bra infasning i arbetslivet efter studierna. Man har i princip inte arbetat inom området innan, menar Patrik.

Lärorika projekt

De har under programmet fått delta i många lärorika projekt som bland annat, användbarhet i tjänsterna Registrera företag på Bolagsverket och Företagsärenden för ombud. Projekten ska göra det enklare för Bolagsverkets kunder att lämna in ärenden elektroniskt via e-tjänsterna.
— Det har känts som att man verkligen har fått vara en del av de olika projekten och fått möjligheten att lösa olika uppgifter, säger Patrik.

Utmaningar

Tvärgruppsuppgifter är en annan del inom trainee-programmet, där deltagarna i grupper fått arbeta och lösa uppgifter hos de olika myndigheterna som deltar i programmet.

Daniel beskriver tvärgruppsuppgiften som utmanande men lärorik. Han gjorde sin uppgift på SPV – en processkarta för hantering av ärenden. Det var en utmaning att försöka lära sig en ny organisation menar han.

Patrik och en annan trainee på Bolagsverket, Frank Villaverde, fick i uppdrag att göra en licensutredning av Bolagsverkets olika applikationer. Det vill säga hur applikationerna används och fungerar i förhållande till licensvillkoren.

En positiv start

När det kommer till den totala upplevelsen av trainee-programmet och vad de lärt sig är de båda väldigt positiva.
— Det har varit suveränt! Du får arbetslivserfarenhet, och även om du inte skulle få anställning så har du sex månaders arbetslivserfarenhet, vilket underlättar markant i framtiden säger Daniel.

Även Patrik instämmer och menar att de har fått bra utbildningar, som inte alla utvecklare har fått möjlighet till.
— Vi har fått väldigt breda kunskaper inom många områden känns det som. Exempelvis: krav och test, personligt ledarskap och utveckling samt utbildning inom olika arbetssätt. Det har varit bra utbildningar, säger Patrik.

Bra hjälp och vägledning

De båda är nöjda med sin praktikplats. De menar också att det finns en trygghet i att inte vara ensam som trainee. Daniel beskriver Bolagsverket som en arbetsplats med väldigt bra stämning och att alla är glada. Har det varit några problem tycker de båda att de har fått bra stöd och hjälp. Både av anställda men även av varandra.
— Det hjälper att ha någon att bolla idéer med, menar Patrik.
— Våra chefer har varit aktiva och vi har känt att vi kan fråga vid funderingar. Varje fredag har vi även haft en avstämning med chefer och handledare och haft en dialog kring funderingar och eventuella problem, säger Daniel.

Framtiden

Framtiden ser ljus ut för Daniel, Patrik och Frank som alla blir anställda på Bolagsverket.
— Det måste vara det bästa betyget man kan få, menar både Daniel och Patrik