Ungdomsmässan Sundsvall 24

Sundsvall 24 är ett nytt event som riktar sig till ungdomar som är nyfikna på hur de kan få ett ”digitalt” jobb. Mässan ska också ge företagen en möjlighet att se och förstå hur ungdomar ser på utbildning och arbeten i framtiden. Myndighetsnätverket fanns på plats för att ta reda på vad ungdomar tycker är viktigt hos en arbetsgivare.

Sundsvall24 genomfördes i Sundsvalls Stadshus 12-13 juni 2012. Mässan bjöd på föreläsningar, utställningar, tävlingar och prisutdelningar. I Myndighetsnätverkets monter ställde vi frågan: Jobba med it hos oss! Vad triggar dig?

– Många av ungdomarna som besökte mässan var mest intresserade av spelutveckling men vi fick in del intressanta synpunkter, berättar Helena Johansson, HR-utvecklare på CSN. Visst tycker ungdomarna att det är viktigt med lön och utvecklande arbetsuppgifter men många påpekade också att jobbet måste gå att förena med en bra och givande fritid. Flexibla arbetstider var något som många lyfte fram.

Andra saker som ansågs viktiga hos arbetsgivare var exempelvis möjlighet till resor, arbetsmiljön och respekt och tolerans.