Analyskraft är ett verktyg som används för löneanalys, till exempel i samband med lönerevision och i arbetet med att undvika osakliga löneskillnader. Utbildningen ger dig förståelse för hur Analyskraft ska användas och kunskaper att utföra löneanalysarbete i din organisation. Du lär dig också att utbilda kollegor i verktyget.

Utbildare är Malin Sundeby och Ann-Louise Algotsson Ljunglöf, Arbetsgivarverket

Tid: 12 december, kl. 9.30- 16.00, inkl. gemensam lunch.
Plats: Quality hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Lokal: Hattmakaren
Anmälan: Anmäl dig här senast den 17 november

Här hittar du inbjudan med mer information
Välkommen att anmäla dig!