En grundutbildning för dig som arbetar som chef, ledare, skyddsombud/arbetsmljöombud. Vi pratar om varför vi ska arbeta med arbetsmiljöfrågor, viktiga lagar inom arbetsmiljöområdet, kränkande särbehandling m.m.
Innan utbildningen
Innan du kommer till utbildningen ska du gå igenom den interaktiva utbildningen Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete.
Inget planerat kurstillfälle just nu.