Utbildningen vänder sig till medarbetare som är utvalda att delta utifrån respektive myndighets urvalskriterier. Det kan vara nyanställda men även de som arbetat en längre tid och behöver uppdatera sina kunskaper i till exempel förvaltningsrätt.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en gemensam övergripande introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp. Du får ta del av hur de andra myndigheterna arbetar och får möjlighet att knyta kontakter. Utbildningen är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram.

Datum: 26-27 september, 2017
Tid: 26 september, kl 8.30 – 16.00 inkl. gemensam lunch, 27 september, kl 8.30 – 13.00 inkl. gemensam lunch (medarbetare från CSN fortsätter dagen på Quality hotel)
Plats: Quality hotel. Esplanaden 29, Sundsvall

Här hittar du inbjudan med mer information

Anmälan: Anmäl dig här senast 22 augusti 2017

Välkommen!