En utbildning för medarbetare som har behov av att utveckla ett coachande förhållningssätt (ej chefer vid det här tillfället).
Inför utbildningen får du reflektera över dina erfarenheter av att coacha andra. I vilka situationer använder du eller skulle du vilja använda coachning? Vad gör du bra och vad skulle du vilja utveckla när det gäller coachning?
Under utbildningen stärker du ditt coachande förhållningssätt och din förmåga att coacha andra och dig själv genom konkreta tips, verktyg och metoder för coachning och det coachande förhållningssättet. En stor del av tiden läggs på praktisk träning av coachningsförmågor.

Inget planerat kurstillfälle just nu.