Tid: 28 februari 2018, Kl. 9 – 16.30, Respektera start- och sluttider.
Plats: Quality hotel, Esplnaden 29, Sundsvall, lokal Hovslagaren
Pris: Ca: 5000:-
Sista anmälningsdag: 26 januari 2018

Syfte
•God förståelse för när och hur mobilfilm används samt vilka hänsyn avseende lagstiftning, etik
och varumärke som ska/bör tas
•Att enkelt och effektivt kunna planera, producera och publicera en kort film av god kvalitet
•Att behärska publicering, spridning och uppföljning av film i sociala medier

Målgrupp
Kommunikatörer

Innehåll
BLOCK ETT
•Filmvisning – Vad var bra och vad kunde gjorts bättre? Du analyserar korta filmklipp från världens bästa mobilfilm till Sveriges vanligaste filmer på YouTube.
•Då är mobilfilm som bäst (och när den inte är det)
•Juridik och etik – en sammanfattning om PUL, kränkningsbedömningar och upphovsrätt
•Innehåll och produktion

BLOCK TVÅ
•Teknisk genomgång, inställningar mm
•Mikrofoner, stativ och lampor för mobilfilm. Vi demonstrerar och du använder!
•Handhavande, så håller du mobilen för att lyckas
•Professionella bildutsnitt för intervjuer och inslag

BLOCK TRE
•Övning nr 1 – intervju. Planera och genomför intervju med rätt utsnitt och med tillbehör
(mikrofon/stativ/lampa). Vi redigerar tillsammans i IMovie/PowerDirector (putsar in- och
uttider, fixar ljudet och lägger namnskylt)
•Övning nr 2 – enkät. Planera och genomför tre intervjuer med rätt utsnitt för korsklippning.
Använd tillbehör (mikrofon/stativ/lampa). Vi redigerar tillsammans i IMovie/PowerDirector
•Övning nr 3 – inslag. Planera och genomför ett helt inslag med startbild, speaker, intervju och
slutbild med endast två klipp. Använd tillbehör (mikrofon/stativ/lampa). Vi redigerar
tillsammans i IMovie/PowerDirector

BLOCK FYRA
•Publicering på YouTube/Facebook direkt från IMovie/PowerDirector
•Extra finesser i redigering och innehåll
•Strategier för mobilfilm
•Sammanfattning

Förberedelser
Cirka en vecka innan utbildningen kommer du att få en lista med förberedelser och en enkät skickad till dig från utbildarna.  Enkäten ska du svara på så snart som möjligt för att utbildarna ska kunna behovsanpassa utbildningen utifrån deltagarnas förkunskaper

Utbildare
Helena Brunkman och Mats Söderqvist, Rallarsving produktion

Anmälan
Anmäl dig här.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.
Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till birgitta.eklund@bolagsverket.se.

Frågor?
Vid frågor kontakta Birgitta Eklund, utbildningsansvarig.
Tel: 060-18 41 42, 070-626 95 31.
E-post: birgitta.eklund@bolagsverket.se

Välkommen att anmäla dig!