Tid: 19 eller 20 mars 2018, kl. 8:30 – 16:30. Respektera start- och sluttider.

Pass 1: 19 mars 2018, kl. 8.30-12.00 - grundutbildning
Pass 2: 19 mars 2018, kl. 13.00-16.30 - fördjupning
Pass 3: 20 mars 2018, kl. 8.30-12.00 - grundutbildning
Pass 4: 20 mars 2018, kl. 13.00-16.30 - fördjupning

Du deltar halv eller heldag. Förmiddagen består av en grundläggande utbildning som avslutas med gemensam lunch. Eftermiddagen består av fördjupning av innehållet i utbildningen. Vill du delta heldag anmäler du dig till en förmiddag och en eftermiddag.

Plats: Quality Hotel, Konferensanläggningen, Esplanaden, Sundsvall, lokal: Apotekaren

Pris: 2.900:-

Sista anmälningsdag: 14 februari 2018

Syfte
25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den ställer stora krav på ansvar, struktur, hantering och lagring av personuppgifter, vilket för de flesta organisationer innebär ett omfattande och komplext arbete att förbereda sig inför. Hur ska arbetet prioriteras och planeras för att lyckas? Vilka är de största utmaningarna och hur hanterar man dessa på bästa sätt?

Målgrupp
Alla som har behov av att förstå dataskyddsförordningen och dess påverkan.
Exempelvis: GD, ledningsgrupper, jurister, HR, Kommunikation, dokumentcontroller/huvudregistrator, arkivarie, IT-chefer, it- och informationssäkerhetsspecialister, systemutvecklare, kravställare från verksamheten m.fl.

Innehåll förmiddag (grundutbildning)
Under denna förmiddag kommer våra föreläsare att ge en sammanfattning av vad den nya dataskyddsförordningen innebär för offentlig sektor.

Innehåll eftermiddag (fördjupning)
Under eftermiddagen kommer föreläsarna bland annat fördjupa sig inom:
- steg för steg mot efterlevnad
- dataskyddsombud: ansvar och roller
- registerförteckning
- personuppgiftsincidenter
- säkerhetskrav

Förberedelser
För att säkerställa att innehållet matchar deltagarnas förväntningar, finns möjlighet att i förväg skicka eventuella frågor eller frågeställningar till utbildarna Conny och Susanne. Du kan mejla till: advokatfirman.conny.larsson@outlook.com eller susanne.svanholm@sentensia.se

Utbildare
Conny Larsson, Svensk och internationell affärsjuridik, telekommunikations- och IT-rätt, säkerhetsjuridik samt allmän juridik
Susanne Svanholm, Senior jurist B3 Sentensia, expertområde personuppgifts- och integritetsfrågor kopplat till digitalisering och IT, offentlighet- och sekretess samt allmän juridik. Har arbetat med praktisk implementering av dataskyddsförordningen på flera myndigheter.

Anmälan
Anmäl dig till pass 1 här.
Anmäl digg till pass 2 här.
Anmäl dig till pass 3 här.
Anmäl dig till pass 4 här.

Ange också om du har någon matallergi.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.
Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till birgitta.eklund@bolagsverket.se.

Frågor?
Vid frågor kontakta Birgitta Eklund, utbildningsansvarig.
Kontaktuppgifter
Tel: 060-18 41 42, 070-626 95 31.
E-post: birgitta.eklund@bolagsverket.se

Välkommen att anmäla dig!