Mitt i brinnande social revolution (#metoo) behöver vi arbeta vidare med vårt systematiska arbete för att ingen ska behöva drabbas av trakasserier, kränkningar eller diskriminering på jobbet.
Med hjälp av Sundsvalls kommun bjuder Myndighetsnätverket in till en workshop där vi tillsammans med Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Linköpings Universitet, diskuterar hur vi tar riktlinjer och andra dokument vidare och skapar en organisation fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Workshopen är kostnadsfri, antalet platser är begränsat till 30.

När: 15 januari
Tid: 13.00–16.00
Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, lokal Tunnbindaren
Målgrupp: HR-personal och andra sakkunniga inom kränkningar, trakasserier och diskriminering
Anmälan: Anmäl dig här senast den 11 januari
Program:
13.00–14.15 Föreläsning av Stefan Blomberg
14.15–14.30 Fika
14.30–16.00 Workshop

Om Stefan Blomberg

Min forskning handlar om organisationspsykologiska faktorers påverkan på hälsa, sjukfrånvaro, arbetsupplevelse och effektivitet. Jag studerar särskilt hur mobbning på arbetsplatsen kan motverkas samt vilka organisatoriska faktorer som kan moderera både uppkomst och utfall av arbetsrelaterad mobbning.
Jag arbetar som psykolog på Arbets- och miljömedicin (AMM) vid universitetssjukhuset i Linköping. I mitt arbete utreder jag huruvida patienter som remitteras till oss på AMM har blivit sjuka av sin arbetsmiljö. Hälften av min arbetstid ägnar jag åt doktorandstudier och forskning där jag följer en stor statlig organisation under fem års tid och regelbundet undersöker deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Jag är också författare till boken Mobbning på jobbet (2016) och förekommer regelbundet i både tidningar och TV såsom nationell expert på arbetsrelaterade mobbningsfrågor. Jag föreläser regelbundet om mobbning i arbetslivet inom olika sammanhang över hela landet.

Vill du veta mer om workshopen kan du kontakta:
Henrik Rinstad
Strateg, jämställdhet och mångfald
Koncernstaben / Strategisk koncernutveckling
Mobil: 072-143 30 77
E-post: henrik.rinstad@sundsvall.se