Om utbildningen
Utbildningen beskriver kostnader för en felrekrytering och prognosvärdet hos våra vanligaste bedömningsmetoder.
Vi går igenom rekryteringsprocessen i sin helhet och hur man gör en väl underbyggd behovsanalys och tar fram en kravspecifikation.

Under utbildningen får du lär dig hur man gör en bedömning av de sökande, hur man kan använda arbetsprover i bedömningen, intervjumetodik och kompetensbaserad intervjuteknik och vilka faktorer man behöver väga in när man fattar beslut. Utbildningen går även igenom diskrimineringslagstiftningen och hur vi kan kvalitetssäkra vårt rekryteringsarbete i den bemärkelsen. Utbildningen kommer att varvas med teoretiska och praktiska övningar.

Inbjudan
Här hittar du inbjudan

Anmälan
Anmäl dig senast 15 april. Anmäl dig här