Utbildningen vänder sig till dig som jobbar som chef.

Utbildningen hölls senast i januari 2017 och innehöll då följande delar:

  • rekryteringsprocessen i sin helhet
  • behovsanalys
  • kravspecifikation
  • bedömning av de sökande
  • hur man använder arbetsprover i bedömningen
  • intervjuteknik och intervjumetodik
  • diskrimineringslagstiftningen
  • kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.