Utbildningen skapar bättre förutsättningar för dig som har en roll som ger möjlighet att påverka och utveckla din organisation.

Du får

  • bättre självkännedom
  • förståelse för din egen och andras lärstilar
  • förståelse för vad man motiveras av och hur detta påverkar hur man samverkar med andra.

Du kommer att känna dig

  • säkrare i din kommunikation gentemot deltagare i arbetsgrupper, projekt och andra intressenter
  • säkrare i din roll som ledare i olika typer av arbetsgrupper och projekt
  • säkrare i din roll som förändringsledare och ha kunskap i hur förändringsprocesser fungerar.

Dessutom får du nätverka och byta erfarenheter med kursdeltagare från andra myndigheter.