Hur möter vi människor i svåra situationer?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare eller inom HR. Utbildningen tar avstamp i området mellanmänsklig kommunikation och konflikthantering och syftet är att du efter utbildningen ska känna dig trygg i att planera, genomföra och efterarbeta nödvändiga och känsliga samtal.

Tid: 30-31 maj 2017, kl 8.30 – 16.00 inkl. gemensam lunch
Plats: Elite Hotel Knaust, Storgatan 13, Sundsvall, lokal Baronen

Här finns inbjudan med mer information

Anmälan: Anmäl dig här senast den 15 maj 2017