Hur möter vi människor i svåra situationer?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare eller inom HR. Utbildningen tar avstamp i området mellanmänsklig kommunikation och konflikthantering och syftet är att du efter utbildningen ska känna dig trygg i att planera, genomföra och efterarbeta nödvändiga och känsliga samtal.

Det finns inget planerat utbildningstillfälle just nu.