Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-chef, HR-specialist eller HR-utvecklare. Här får du möjlighet att delta i en dag som ger pedagogiska sammanställningar av vad som blir viktigt i en uppsägningsprocess samt klargör den senaste praxisen som kommit från AD.

Innehåll
Hur hanterar du svåra uppsägningar på grund av:

  • Sjukdom (både fysisk och psykisk)
  • Samarbetssvårigheter
  • Bristande kompetens?

Sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem både för de drabbade arbetstagarna och arbetsgivarna. LAS bygger på en stor skyldighet för arbetsgivare att försöka åtgärda misskötsel som arbetstagaren
inte ses som ansvarig för, s.k. ofrivillig misskötsel.

Senare praxis har dock gett vissa förändringar. Det blir viktigt att klargöra misskötselns omfång och effekter samt att beakta den intresseavvägning som AD gör vid prövning av uppsägning i dessa fall.

Ofrivillig misskötsel är oftast den svåraste formen av misskötsel att hantera i ett uppsägningsförfarande.

 

Inget planerat utbildningstillfälle just nu.