Tid: 16-17 april 2018, kl. 8.30 – 16.30 inkl. gemensam lunch.

Vänligen respektera start och sluttider

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Pris: ca. 7 600:-

Sista anmälningsdag: 15 mars 2018

Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha förmåga att leda stödja en grupp i en process.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande förståelse för nyttan med processer, en grundläggande kunskap i processledning och praktiska tips hur man inför och arbetar med processer i verksamheten.
Du driver eller deltar aktivt i arbetet med att utveckla din organisations processer, i ett projekt eller permanent. Din roll kan vara projektledare, projektdeltagare, processägare, kvalitetsansvarig, beställare eller ämnesexpert.

Innehåll
• Drivande krafter för förändring
• Nyttan med processer
• Processmodellering
• Målformulering för processer
• Implementera processer i verksamheten
• Workshopledning och konflikthantering
• Processer i verksamheten

Anmälan
Anmäl dig här senast den 15 mars.
Anmäl dig gärna även om sista anmälningsdagen har passerat för det kan fortfarande finnas lediga platser. Om intresset för utbildningen är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.
När du anmäler dig ska du också ange om du behöver specialkost. Anmälan är bindande men inte personbunden, platsen kan överlåtas till annan person. Om avanmälan inte inkommer debiteras myndigheten för tom utbildningsplats.

Innan utbildningen
Du kommer att få svara på en enkät från kursledaren om dina förkunskaper för att innehållet bättre ska anpassas till gruppen.

Utbildare
Anders Ljunggren och Fredrik Cillerwall, Frontit AB

Frågor
Har du frågor eller funderingar kring utbildningens innehåll det praktiska eller andra särskilda behov kan du kontakta: Birgitta Eklund, Bolagsverket, tel. 060 18 41 42 eller 070-626 95 31.

Tänk på att vi har allergiker, dofta lagom.
Välkommen att anmäla dig!