Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande förståelse för nyttan med processer, en grundläggande kunskap i processledning och praktiska tips hur man inför och arbetar med processer i verksamheten.
Du driver eller deltar aktivt i arbetet med att utveckla din organisations processer, i ett projekt eller permanent. Din roll kan vara projektledare, projektdeltagare, processägare, kvalitetsansvarig, beställare eller ämnesexpert.

Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha förmåga att leda stödja en grupp i en process enligt följande:

  • Planera genomförandet av en process
  • Skapa en struktur för genomförandet
  • Identifiera målet
  • Leda en process framåt i en serie av steg, delmål
  • Leda och underlätta processens gång
  • Skapa förutsättningar för ett kreativt arbete
  • Ge hjälp för att nå ett resultat
  • Hantera svåra situationer som kan uppstå i en grupp
  • Sammanfatta och dokumentera slutsatser och ställningstagande

Inbjudan
Här hittar du inbjudan

Anmälan
Anmäl dig här