Tid: 31 maj – 1 juni 2018, Kl. 08.30-16.30 Respektera start- och sluttider.
Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall, lokal Hovslagaren
Pris: 4 800:-
Sista anmälningsdag: 27 april 2018

Mål
Deltagarna ska med stöd av de praktiska verktyg de fått lära sig på utbildningen, kunna planera och hålla presentationer. Utbildningen ska utveckla deltagarnas förmåga att planera, strukturera och framföra ett budskap på ett tydligt och övertygande sätt.

Pedagogiskt upplägg
Utbildningen Retorisk presentation innehåller både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får träna på att strukturera och hålla presentationer.

Exempel på innehåll
Teori, diskussioner och övningar under följande rubriker:
• Grundläggande kommunikationskunskap
• Målgruppsanpassa
• Andning och tal, kroppsspråk
• Personlig framtoning och sakkunskap
• Fallgropar, PowerPoint är det alltid till hjälp eller?
Olika verktyg för medvetenhet i egen kommunikation och presentationer

Förberedelser
• På vilket sätt förbereder och genomför du vanligtvis presentationer idag?
• Vad fungerar bra/är framgångsrikt för dig?
• Vad är en utmaning för dig?
Ta med en aktuell presentation som du vill träna på, förbereda, genomföra och följa upp.

Utbildare
Anders Hjärtström, Colegica AB

Anmälan
Anmäl dig här, senast den 27 april. Ange också om du har någon matallergi.
Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.
Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till birgitta.eklund@bolagsverket.se.

Frågor?
Vid frågor kontakta Birgitta Eklund, utbildningsansvarig.
Kontaktuppgifter
Tel: 060-18 41 42, 070-626 95 31.
E-post: birgitta.eklund@bolagsverket.se

Välkommen att anmäla dig!