Målgrupp
Du som skriver som en del av ditt arbete och vill förbättra ditt eget skrivande. Du kanske skriver många beslut, avtal, utredningar eller texter som ska publiceras på någon av våra webbar. Du kan vara nyanställd eller ha jobbat en längre tid.

Syfte

Syftet med utbildningen är att

  • öka kvaliteten i våra texter
  • effektivisera vårt skrivande.
  • ha verktyg och metoder för att kunna förbättra ditt eget skrivande och ge feedback till andra
  • ha förbättrat din egen skrivprocess så att den är mer effektiv
  • ha ökat din förmåga att skriva texter som är enkla, mottagaranpassade och begripliga samt har ett vårdat språk.

Material

Här hittar du material från utbildningen i november 2016.
Skriva effektivt november 2016