Tid: 14–15 mars, 2018, kl. 8.30–16.30, inkl. lunch. Respektera start- och sluttider.
Plats: Quality Hotel, Esplanaden, Sundsvall, lokal Hovslagaren
Pris: ca. 13 000:-
Sista anmälningsdag: 9 februari 2018

Beskrivning
Kursen ger dig ett nytt perspektiv på vad en tjänst är och när kundupplevelsen startar. Stort fokus ligger på vad vi kallar för Kundresan.
En kundresa följer en kunds resa genom en tjänst. Det handlar alltså om hur kunden ser och upplever er tjänst. Med utgångspunkt i kundens perspektiv kan ni sedan se till att erbjuda exakt de kunderna vill ha, på det sätt som de vill ha det.
Som tjänstedesigner arbetar du kundfokuserat med att ständigt förbättra nyttan och upplevelsen av en tjänst genom att utveckla företagets erbjudande.
Du får metoder och verktyg för att ta dig hela vägen från att kunna förstå kundbehovet till att utveckla idéer, skapa och testa prototyper samt initiera och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling.

Målgrupp
Myndigheterna utser kursdeltagare och säkerställer att dessa har lämplig bakgrund.

Innehåll
Metoder för att analysera kundbehov
Verktyg för att utveckla och visualisera idéer och tjänster
Utforma kundresor
Verktyg för att skapa prototyper och test
Metoder för att säkerställa affärsmodeller
Insikter kring kopplingen mellan tjänstedesign, affärs- och verksamhetsutveckling
Egen praktisk träning med feedback från lärare

Förberedelser
Inget speciellt behövs. Kursmaterialet skickas ut digitalt.

Utbildare
Ann Ervik och Martin Waligorski, Dataföreningen

Anmälan
Anmäl dig här. Ange också om du har någon matallergi.
Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.
Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till birgitta.eklund@bolagsverket.se.

Frågor?
Vid frågor kontakta Birgitta Eklund, utbildningsansvarig.
Kontaktuppgifter
Tel: 060-18 41 42, 070-626 95 31.
E-post: birgitta.eklund@bolagsverket.se

Välkommen att anmäla dig!