Den viktigaste mötesplatsen i länet för dig som är intresserad av offentlig upphandling. Inspiration, information och utbildning med experter, myndigheter och företag.
Mer information på facebook.